Ons nieuws archief

Dit nieuwsarchief bevat nieuwsartikelen uit 2014, 2015 en 2016. De laatst geplaatste berichten staan bovenaan. Artikelen uit 2017 vind je hier.

Maak een punt met je leeftijd!

Bijeenkomst Werkplaats Arbeidsmarkt 18 januari 2017.

Algemeen Bestuur stelt onderzoeksvraagstelling voor de evaluatie vast

Op 14 december heeft ons Algemeen Bestuur ingestemd met de definitieve onderzoeksvraagstelling voor de evaluatie van de bestuurlijke samenwerking binnen de Metropoolregio Eindhoven. Doel van deze evaluatie is het verbeteren en versterken van de samenwerking, om daarmee de regionale ambities te kunnen realiseren.

Regionaal platform 14 december: Brainport als Mainport

Ruim 70 bestuurders waren aanwezig tijdens het Regionaal Platform op 14 december. Op de agenda stonden 'Brainport als Mainport' en 'Living Labs in de regio'. Na de pauze werd in deelsessies verder gepraat over de onderwerpen: arbeidsmarkt 2.0, dynamiek op de woningmarkt en ruimte voor energie.

Regionaal Platform: Living labs in de regio

Leo Dubbeldam, directeur van Brabant Advies en secretaris van SER Brabant, ging tijdens het Regionaal Platform in op het Visiedocument ‘Nxt Stps’, dat is geschreven als input voor het nieuwe innovatiebeleid van de provincie. Daarnaast vertelde Cees Jan Pen, lector bij Fontys Hogescholen en tevens lid van de Werkplaatsen Strategie Ruimte en Bedrijventerreinen & Detailhandel, over het initiatief dat in de regio is gestart om living labs meer zichtbaar te maken

Regionaal Platform: Samen werken aan meer vaart in de woningbouw

In deze deelsessie van het Regionaal Platform zijn we met bestuurders in onze regio in debat gegaan over de vraag “wat is nodig om meer vaart te krijgen in de woningbouw in de regio?” Dezelfde discussie is twee weken geleden gevoerd met vertegenwoordigers van verschillende woningmarktpartijen in de regio.

Regionaal Platform: Arbeidsmarkt 2.0, 'the times they are a-changin'

Tijdens het Regionaal Platform werd tijdens een van de deelsessies het thema arbeidsmarkt 2.0 besproken. De arbeidsmarkt heeft de wind in de zeilen. Eindelijk na 7 magere jaren groeit het aantal vacatures. Komend jaar zelfs explosief met 50.000 vacatures en over een breed front dalende werkloosheid. Zelfs in de traditioneel “slechte” maand november. Iedereen is aan “The Sunny side of the Street”. Dat beeld is onvolledig stelde Jos van Bree tijdens de deelsessie.

Regionaal Platform: Ruimte voor energie

In de deelsessie ‘Ruimte voor energie’ is de studie ‘Ruimtelijke impact van duurzame energievoorzieningen in Zuidoost-Brabant’ gepresenteerd. Vervolgens zijn Paul van Liempd, bestuurlijk trekker Gesprekstafel Duurzaamheid en Mathijs Kuijken, bestuurlijk trekker Werkplaats Strategie Ruimte met bestuurders in gesprek gegaan over de energieopgave van onze regio.

Rural Summit Brabantse Kempen

De jaarlijkse Rural Summit komt er weer aan!. Op 22 en 23 maart 2017 organiseert de Regio Brabantse Kempen dit platform voor lokale en regionale bestuurders, kennispartners en professionals, die werkzaam zijn op het gebied van plattelandsontwikkeling.

TUSTI wint Gouden KIEM

Het Stimuleringsfonds van de Metropoolregio Eindhoven heeft het mede mogelijk gemaakt dat het Eindhovense bedrijf TUSTI op 7 december jl. tijdens de chemieconferentie CHAINS, de Gouden KIEM, de prijs voor de beste chemische start-up van het jaar, in ontvangst kon nemen.

Provincie Noord-Brabant en Metropoolregio Eindhoven maken afspraken over belangrijke thema’s

Op dinsdag 6 december vond in het Gemeentemuseum in Helmond in een goede sfeer een bestuurlijk gesprek plaats tussen het college van Gedeputeerde Staten en bestuurders van de Metropoolregio Eindhoven en de Stichting Brainport. De partijen hebben afspraken gemaakt over een aantal belangrijke thema’s. In de komende periode ligt de focus op deze onderwerpen.

Delen

FacebookTwitterLinkedIn