Een dynamisch netwerk

Poho

Bij elke van de programma's is er een portefeuillehoudersoverleg, poho genoemd. Hierin zit van elke regiogemeente een bestuurder (wethouder of burgemeester). Dit is degene die in de eigen gemeente het betreffende onderwerp in de portefeuille heeft.

Wat doet een poho?

  • Verantwoordelijk voor de inhoudelijke uitwerking en uitvoering van de vijf hoofdopgaven.
  • Bepalen de doelen en activiteiten zoals opgenomen in het werkprogramma.
  • Sturend op de realisatie van onze ambities.
  • Wethouders bereiden het inhoudelijke beleid en de besluitvorming in de raden voor.
  • Voorzitter is inhoudelijk adviseur van het Dagelijks Bestuur.

In de kalender is te zien wanneer de verschillende poho's vergaderen.

Poho Energie maart 2023 klein Poho Energietransitie