Actueel

Masterclass over Land-Stad

“Natuur en landschap tot in het hart van de stad”, dat is de gezamenlijk ambitie van Brabantse steden, waterschappen en provincie.

Onze regio is een samenhangend geheel. In de eerste masterclass ging het daar ook over. En die verwevenheid tussen land en stad is niet alleen maar economisch. Er is een fijn netwerk van steden, stedelijke randgemeenten en dorpen. Er is een evenwichtige structuur van stad en natuurgebieden, een fraaie diversiteit aan landschappen, dynamische economische en innovatieve hotspots en gemoedelijk bewoond landelijk gebied. Met een grote schatkist aan cultuurhistorisch erfgoed. In een samenhangende regio is ook blijvend aandacht nodig voor een vitaal economisch platteland. Door aan deze complementariteit te werken, versterken we het vestigingsklimaat en daarmee investeren we in een prettig en gezonde woon- en leefomgeving.

Het Van Gogh Nationaal Park in Brabant wat zich uitstrekt over een groot deel van de regio Zuidoost-Brabant is een mooi voorbeeld van de combinatie van waardevolle natuur, topcultuur én topeconomie in een van de slimste regio’s ter wereld. Het is een inspiratie voor de regio. Hoe kunnen we de diversiteit van ons landschap versterken en waar liggen de verbindingen tussen (omme)land en stad en hoe kunnen we die verbeteren?

Op 10 september zal Adriaan Geuze, bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Wageningen en landschapsarchitect, deze masterclass verzorgen. Adriaan Geuze is oprichter en eigenaar van het internationaal opererende bureau West 8 in Rotterdam en New York. Met hem gaan we in gesprek over de wederkerige verbindingen tussen de stad en het landelijk gebied die essentieel zijn voor zowel het landelijk gebied als de steden om zich, in samenhang, te ontwikkelen. De wederkerige verbindingen zitten bijvoorbeeld op thema’s als voedsel, energie, water, wonen en recreatie.

Terugkijken

Klik hier om via Youtube de masterclass Stad-Land terug te kijken.

Klik hier om de presentatie in pdf in te zien.

Ook alle andere masterclasses zijn terug te kijken via onze website.

Verkenning en kennisontwikkeling

Als regio Zuidoost-Brabant staan we bekend als een door kennis en innovatie gedreven regio die het samen weten te maken. Door kennisdeling ontstaat een beter beeld op de opgaven die de komende jaren op ons als gemeenten en regio af komen. Daarvoor zal, in aanloop naar de doorontwikkeling van het nieuwe samenwerkingsakkoord in 2022, een serie masterclasses gehouden worden over opgaven, kansen en ontwikkelingen voor de 21 gemeenten en de regio in Zuidoost-Brabant. In totaal zijn in 2021 zes masterclasses gehouden: de regio als samenhangend geheel, mobiliteit, klimaatadaptatie, stad-land, Brede Welvaart en economische ecosystemen. Lees meer over het hele programma van de masterclasses in 2021 op een speciale pagina op onze website.