Actueel

Goedkeuring plannen Vitaal Platteland

In het afgelopen voorjaar zijn gebiedsplannen aangeboden aan het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Deze plannen zijn aangeboden in het kader van het landelijke Interbestuurlijk programma Vitaal Platteland (IBP-VP), waaronder het gebiedsplan IBP-VP voor de Zuidoostelijke zandgronden.

Er is intussen goed nieuws. De minister heeft afgelopen week besloten om alle middelen die door de 15 regio’s zijn gevraagd, indicatief toe te delen. Aanvankelijk had het Rijk hiervoor € 40 miljoen beschikbaar, maar dat is aangevuld tot de gevraagde € 50 miljoen. Voor de Zuidoostelijke zandgronden gaat het om een bedrag van € 6.950.000. Onder andere voor de uitvoering van de hierin opgenomen proeftuinen, waaronder 3 proeftuinen in Zuidoost-Brabant.

Het gaat uitdrukkelijk nog om een indicatieve, voorlopige toedeling. Er moet nog het nodige gebeuren voordat bedragen definitief worden toegekend. Zo zullen er in ieder geval samenwerkingsafspraken per gebied moeten komen. De komende periode wordt het proces van indicatieve toedeling naar definitieve toekenning nader uitgewerkt.