Energiestrategie

Informatiebijeenkomsten MER

Online bijeenkomsten over milieueffecten van grootschalige zonne- en windparken in de regio!

De energietransitie gaat ons allemaal aan: inwoners, ondernemers en overheden. Daarom onderzoeken wij samen waar en hoe we het best duurzame elektriciteit kunnen opwekken in Nederland. Metropoolregio Eindhoven (MRE) werkt aan een regionale energiestrategie (RES). Als onderdeel hiervan is er een milieueffectrapport (MER) opgesteld. Hierin worden de milieugevolgen van de opwekking van elektriciteit met grootschalige zonne- en windparken op een objectieve manier in kaart gebracht. Op deze manier zorgt de regio dat het milieubelang een volwaardige rol speelt in de besluitvorming. Het MER ligt van 3 mei tot 14 juni 2021 ter inzage. U kunt de officiële publicatie vinden op de website van de provincie Brabant.

Lees meer over het MER voor onze RES op de aparte website over de RES MRE.

Subregionale bijeenkomsten

Binnenkort organiseren we een aantal subregionale bijeenkomsten om u te informeren over de totstandkoming van het MER en leggen uit hoe u hierop kunt reageren. En we gaan tijdens de bijeenkomst graag in op uw vragen. De bijeenkomsten vinden plaats via Microsoft Teams. Elke bijeenkomst begint met een presentatie waarna er een uitgebreide Q&A sessie is.

De data en tijden zijn:

Wilt u een van deze online informatiebijeenkomsten bijwonen? Schrijf u dan in door op de datum van de bijeenkomst te klikken. Als u zich heeft ingeschreven ontvangt u ruim op tijd voor de door u gekozen bijeenkomst een inloglink.

Wil u meer weten over onze Regionale Energiestrategie (RES)? Alle informatie staat bij elkaar op de eigen website: RES Metropoolregio Eindhoven - Energieregio MRE.