Subsidie

De Adviesregeling Digitalisering is populair: 50 aanvragen!

Op 1 april 2021 is de Adviesregeling Digitalisering MKB geopend, en na een maand zijn er al 50 aanvragen ingediend en zijn er 46 toegekend. Dit is boven verwachting. De regeling is opgezet om in deze moeilijke tijd ondernemers te helpen innoveren, en blijkbaar durven veel MKB-ers juist nu de stap zetten om te investeren in digitalisering. De subsidies landen in de hele regio, bij een diversiteit aan bedrijven, en zelfs veel ingehuurde experts komen uit de regio. Daarmee geeft de Adviesregeling Digitalisering heel concreet een impuls aan het regiobreed versterken van de economie.

De 46 MKB-ers krijgen de subsidie o.a. voor het organiseren workflow facturering, digitalisering van trainingen, dataverzameling en e-mailmarketing, digitalisering van relatiebeheer, een nieuwe website met een webshop en beveiliging van data en systemen.

Er is financiering voor 150 aanvragen. Dus: zit u ook met een vraag op het gebied van digitalisering? Maak dan nu gebruik van de Adviesregeling Digitalisering.

Wat voor soort aanvragen?

Het aanvragen van de subsidie kan via onze website en is laagdrempelig, maar er zijn wel wat voorwaarden: de aanvrager is een individuele MKB-er met minder dan 100 medewerkers, gevestigd in de regio Zuidoost-Brabant, en wil nieuwe activiteiten ontwikkelen op het gebied van digitalisering.

De op dit moment toegekende aanvragen komen bijna uit de hele regio, namelijk uit Asten 4 aanvragen, uit Bergeijk 1, Bladel 3, Cranendonck 1, Eersel 10, Eindhoven 8, Geldrop-Mierlo 1, Gemert-Bakel 1, Heeze-Leende 1, Helmond 2, Laarbeek 1, Nuenen 2, Oirschot 2, Reusel de Mierden 1, Someren 3, Son en Breugel 1, Valkenswaard 3, Veldhoven 1 aanvraag. Een mooie verdeling over de regio, waarmee de regionale impuls om nu te innoveren in veel gemeenten effect heeft.

En ook de omvang van de bedrijven wisselt. Er zijn 18 aanvragen toegekend van bedrijven met 0-5 medewerkers, van bedrijven met 5-10 medewerkers zijn 4 aanvragen toegekend, 10-25 medewerkers 12 keer, 25-50 medewerkers 7 keer en 50-100 medewerkers 4 keer. Het zijn juist de kleinere ondernemingen die in deze economische zware tijd de stap willen zetten om verder te digitaliseren en van deze regeling profiteren.

Bij toekenning van de regeling wordt van de ondernemer zelf ook een investering gevraagd, dus naast de verkregen subsidie een eigen bijdrage. Uit de gegevens van de aanvragen blijkt dat de multiplier ongeveer drie is. Dus de uitgelokte investering is ongeveer drie keer zo groot als de gegeven subsidie, wat onverwacht hoog is.

De regeling is voor het inhuren van een expert voor een advies. Uit de aanvragen blijkt dat ongeveer driekwart van die experts ook uit onze regio komt. Dus niet alleen de regionale MKB-ers profiteren van de regeling maar ook regionale adviseurs. Dat is een dubbele winst voor ondernemers in de regio, en een extra, onverwachte, impuls voor onze regionale economie.

De regeling

Met de Adviesregeling Digitalisering MKB kunnen individuele MKB-ers subsidie krijgen om bij een expert advies in te winnen over welke bedrijfsprocessen in hun bedrijf te digitaliseren zijn, hoe dit gedaan kan worden en wat dit oplevert. De subsidie bedraagt maximaal € 1.000 per ondernemer. Belangrijke voorwaarden zijn dat de ondernemer in de regio gevestigd is en dat de ondernemer zelf een bedrag inlegt dat minimaal even groot is als de aangevraagde subsidie. Om tempo in de subsidieverlening te houden is de aanvraagprocedure erg laagdrempelig gehouden. Ga naar de pagina op de website voor het aanvragen van de subsidie.

Regionale Herstelaanpak

Op 30 september 2020 besloot het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven om het positief jaarresultaat 2019 van RHCE, MRE en een bijdrage uit het Stimuleringsfonds van in totaal 2 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de uitwerking van een regionale herstelaanpak coronacrisis. Doel van de inzet van deze middelen is, om met structuurversterkende maatregelen de impact van de coronacrisis op de regionale economie te dempen en toekomstgericht onze regionale economie te versterken. Op 7 december 2020 stemde het Dagelijks Bestuur op advies van het portefeuillehoudersoverleg Economie in met de eerste tranche projecten door toekenning van middelen. In februari 2021 heeft het Dagelijks Bestuur van de MRE ingestemd met de laagdrempelige Adviesregeling voor het MKB en op 1 april 2021 is de regeling gestart.

Lees meer over de Adviesregeling Digitalisering MKB op onze website.