Energiestrategie

Informatiebrief Concept RES 1.0 aan volksvertegenwoordigers

Op 2 februari 2021 hebben we een informatiebrief gestuurd naar alle volksvertegenwoordigers betrokken bij de RES MRE: raadsleden, leden algemeen bestuur waterschappen en leden Provinciale Staten. Hierin wordt een toelichting gegeven op de procedure rondom de RES 1.0.

We hebben ervoor gekozen om in onze regio een Milieueffectenrapport (MER) op te stellen, zodat we een zorgvuldige afweging kunnen maken bij de keuzes van zoekgebieden voor grootschalige opwek van zonne- en windenergie. Deze planMER-procedure kunnen we pas komend najaar afronden. We willen de komende maanden zoveel mogelijk reacties ophalen bij volksvertegenwoordigers en stakeholders op de tussenresultaten. Deze reacties kunnen we vervolgens gebruiken om de planMER-procedure af te maken. Daarmee kunnen we vervolgens ook de RES 1.0 afronden. Deze RES 1.0 kan naar verwachting eind 2021 ter besluitvorming aan volksvertegenwoordigers worden voorgelegd.

De komende maanden worden scenario’s verder uitgewerkt voor de warmtebronnen die toepasbaar zijn voor meerdere gemeenten. Daarnaast werken we samen met de betreffende stakeholders verder aan initiatieven om energie te besparen. Hierbij is ook de uitvoering op een efficiënte(re) manier organiseren een belangrijk aandachtspunt.

Lees de hele brief en de bijlage.

Meer informatie over de RES MRE:

Lees meer over de RES van onze regio op RES Metropoolregio Eindhoven, hier staat alle actuele informatie bij elkaar.