Transitie

Metropoolregio vraagt aandacht voor problematiek combiluchtwassers

Op initiatief van onze regio is onlangs een brief opgesteld aan staatssecretaris Van Veldhoven om aandacht te vragen voor de problematiek met betrekking tot combiluchtwassers. In deze brief roepen de Provincie Noord-Brabant en de vier Brabantse regio’s de staatssecretaris op om op korte termijn te komen met een herstelplan voor het reduceren van de geuremissie uit bestaande stallen met combiluchtwassers.

Uit onderzoek is in 2018 al gebleken dat bij combiluchtwassers het rendement voor geur fors tegenvalt. Dit is wrang, omdat de veehouderij in Brabant tot in 2018 fors heeft ingezet op de toepassing van combiluchtwassers om de geuruitstoot te verminderen en zo de omgevingskwaliteit op het platteland en in de kernen juist te verbeteren. Voor Brabant gaat het om 732 bedrijven waar ruim 2.000 combiluchtwassers worden ingezet.

Naar aanleiding van de tegenvallende geurverwijdering van combiluchtwassers heeft de Commissie Biesheuvel in april 2019 een rapport met aanbevelingen uitgebracht. Inmiddels is het meer dan 2 jaar na publicatie van het rapport en is nog geen zicht op het verbeteren van het rendement van bestaande combiluchtwassers. Met de brief hopen de provincie en de regio’s nu op concrete stappen vanuit de staatssecretaris om dit probleem op te lossen, zodat het woon- en leefklimaat in het buitengebied verbetert.

Lees hier de brief.

Voor meer info: Chantal van den Eijnden, c.vandeneijnden@metropoolregioeindhoven.nl 040-2594682