Actueel

Voortgang regionale samenwerking 2021

Twee keer per jaar rapporteren we over de voortgang van de werkzaamheden zoals die in het werkprogramma staan. Lees nu de Bestuursrapportage waarin staat wat op de regionale thema's economie, mobiliteit, energietransitie, en transitie landelijk gebied gedaan is tot 1 juni 2021.

Werkprogramma

Het Werkprogramma 2021 van de Metropoolregio Eindhoven is het derde werkprogramma dat uitvoering geeft aan het Samenwerkingsakkoord 2019-2022. In dit werkprogramma werken we gezamenlijk verder om de ambities van onze missie te realiseren.

Onze missie: Het doel van onze samenwerking binnen de Metropoolregio Eindhoven is het handhaven en uitbouwen van het kenmerkende economische profiel van de regio, om op die manier het vestigings- en verblijfsklimaat voor onze inwoners en bedrijven te stimuleren. Dit doen we door te werken aan concrete en urgente opgaven binnen de thema’s Economie, Mobiliteit, Energietransitie, en Transitie Landelijk Gebied. Het verbeteren van de leef-, verblijf- en werkomstandigheden van onze inwoners, bezoekers en bedrijven is daarbij de leidraad. Duurzaamheid staat daarbij centraal. Hoe succesvoller we in onze opdracht zijn, des te beter het is voor onze gemeenten, onze regio, ons land en de wereld daaromheen.

De Bestuursrapportage

Lees de hele Bestuursrapportage met daarin de voortgang van de werkzaamheden tot 1 juni 2021 in deze pdf.