Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur is bestuurlijk opdrachtnemer van het Samenwerkingsakkoord 2019-2022 en heeft als primaire taak het bewaken van de realisatie van het akkoord op het gebied van voortgang en integraliteit in procesmatige zin.

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit drie, door het Algemeen Bestuur aangewezen, leden en heeft vijf adviseurs voor de inhoudelijke opgaven en bedrijfsvoering. Het Dagelijks Bestuur komt in principe één keer per maand bijeen.

 

Vergaderdata

Raadpleeg kalender/kalender archief voor meer informatie over de vergaderingen (bijvoorbeeld het verslag).

2020

 

2019

 

Leden Dagelijks Bestuur

 

  

 

John Jorritsma voorzitter
Elly Blanksma vice-voorzitter
Frank van der Meijden  
   
Jannet Wiggers secretaris
Joan van Dijk 1e loco-secretaris
Thomas Voncken 2e loco-secretaris

Adviseurs Dagelijks Bestuur

Adviseurs van het Dagelijks Bestuur zijn:  
Stijn Steenbakkers (Economie), Antoinette Maas (Mobiliteit), Frans Kuppens (Energietransitie), Anke van Extel-van Katwijk (Transitie Landelijk Gebied) en Mathijs Kuijken (Bedrijfsvoering)

 

Contactpersonen

Sietske 300x450 Sietske van der Velden
Netwerkregisseur

040 2594 624...

 

Helmi 300 x 450 Helmi Leijen
Secretariaat 040 2594 527...

 

 

Delen

FacebookTwitterLinkedIn

Gerelateerde berichten

Begroting 2021

Bijeenkomsten

Dagelijks Bestuur 31 augustus 2020

Dagelijks Bestuur 21 september 2020