Dagelijks bestuur

Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur is bestuurlijk opdrachtnemer van het Samenwerkingsakkoord 2019-2022 en heeft als primaire taak het bewaken van de realisatie van het akkoord op het gebied van voortgang en integraliteit in procesmatige zin.

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit drie, door het Algemeen Bestuur aangewezen, leden en heeft vijf adviseurs voor de inhoudelijke opgaven en bedrijfsvoering. Het Dagelijks Bestuur komt in principe één keer per maand bijeen.

Vergaderdata

Raadpleeg kalender/kalender archief voor meer informatie over de vergaderingen (bijvoorbeeld het verslag).

2022

 • Vergadering DB 17 januari (link naar de kalender met meer informatie over de vergadering als die beschikbaar is, bv agenda of verslag)
 • Vergadering DB 14 februari (link naar kalender)
 • Vergadering DB 14 maart (link naar kalender)
 • Vergadering DB 11 april (link naar kalender)
 • Vergadering DB 30 mei (link naar kalender)
 • Vergadering DB 20 juni (link naar kalender)
 • Vergadering DB 11 juli (link naar kalender)
 • Vergadering DB 26 september (link naar kalender)
 • Vergadering DB 17 oktober (link naar kalender)
 • Vergadering DB 14 november (link naar kalender)
 • Vergadering DB 12 december (link naar kalender)


Leden Dagelijks Bestuur

Naam: Functie:
John Jorritsma voorzitter
Elly Blanksma vice-voorzitter
Frank van der Meijden
Jannet Wiggers secretaris
Joan van Dijk 1e loco-secretaris
Thomas Voncken 2e loco-secretaris

Adviseurs Dagelijks Bestuur

Adviseurs van het Dagelijks Bestuur zijn: Stijn Steenbakkers (Economie), Mathijs Kuijken (Mobiliteit), Stef Luijten (Energietransitie), Fons d'Haens (Transitie Landelijk Gebied) en Mathijs Kuijken (Bedrijfsvoering)

Contactpersonen

Sietske van der Velden
Sietske van der Velden
Procesmanager 040 2594624 s.vandervelden@metropoolregioeindhoven.nl
Helmi Leijen
Helmi Leijen
Secretariaat 040 2594527 h.leijen@metropoolregioeindhoven.nl