Dagelijks bestuur

Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur is bestuurlijk opdrachtnemer van het Samenwerkingsakkoord 2019-2022 en heeft als primaire taak het bewaken van de realisatie van het akkoord op het gebied van voortgang en integraliteit in procesmatige zin.

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit drie, door het Algemeen Bestuur aangewezen, leden en heeft vijf adviseurs voor de inhoudelijke opgaven en bedrijfsvoering. Het Dagelijks Bestuur komt in principe één keer per maand bijeen.

Vergaderdata

Raadpleeg kalender/kalender archief voor meer informatie over de vergaderingen (bijvoorbeeld het verslag).

2022

2021

Leden Dagelijks Bestuur

John Jorritsma voorzitter
Elly Blanksma vice-voorzitter
Frank van der Meijden
Jannet Wiggers secretaris
Joan van Dijk 1e loco-secretaris
Thomas Voncken 2e loco-secretaris

Adviseurs Dagelijks Bestuur

Adviseurs van het Dagelijks Bestuur zijn:
Stijn Steenbakkers (Economie), Mathijs Kuijken (Mobiliteit), Frans Kuppens (Energietransitie), Fons d'Haens (Transitie Landelijk Gebied) en Mathijs Kuijken (Bedrijfsvoering)

Contactpersonen

Sietske van der Velden
Sietske van der Velden
Procesmanager 040 2594624 s.vandervelden@metropoolregioeindhoven.nl
Helmi Leijen
Helmi Leijen
Secretariaat 040 2594527 h.leijen@metropoolregioeindhoven.nl