Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur zorgt voor de bewaking en monitoring van de regionale strategie, de externe vertegenwoordiging van de regio, de interne werking en is procesverantwoordelijke voor het functioneren van het Regionaal Platform.

 

Het Dagelijks Bestuur vergadert een keer per maand.

 

Vergaderdata

Raadpleeg kalender/kalender archief voor meer informatie over de vergaderingen (bijvoorbeeld het verslag).

2018

 

2019

 

Leden Dagelijks Bestuur

 

  

 

John Jorritsma voorzitter
Elly Blanksma 1e vice-voorzitter
Frank van der Meijden 2e vice-voorzitter
   
Jannet Wiggers secretaris
Joan van Dijk 1e loco-secretaris
Thomas Voncken 2e loco-secretaris

 

Contactpersonen

Sietske 300x450 Sietske van der Velden
Netwerkregisseur

040 2594 624...

 

Helmi 300 x 450 Helmi Leijen
Secretariaat 040 2594 527...

 

 

Delen

FacebookTwitterLinkedIn

Gerelateerde berichten

Werkprogramma 2019

2018: het jaar van de Update

Bijeenkomsten

Dagelijks Bestuur 11 maart 2019

Dagelijks Bestuur 8 april 2019