Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur zorgt voor de bewaking en monitoring van de regionale strategie, de externe vertegenwoordiging van de regio, de interne werking en is procesverantwoordelijke voor het functioneren van het Regionaal Platform.

 

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit drie leden: John Jorritsma (burgemeester Eindhoven), Elly Blanksma (burgemeester Helmond), en Frank van der Meijden (burgemeester Laarbeek). 

 

Het Dagelijks Bestuur vergadert een keer per maand.

 

Vergaderdata

Raadpleeg kalender/kalender archief voor meer informatie over de vergaderingen (bijvoorbeeld het verslag).

2017

 

2018

 

Contactpersonen

Sietske 300x450 Sietske van der Velden
Netwerkregisseur

040 2594 624...

 

Helmi 300 x 450 Helmi Leijen
Secretariaat 040 2594 527...

 

 

Delen

FacebookTwitterLinkedIn

Bijeenkomsten

Dagelijks Bestuur 17 september 2018

Dagelijks Bestuur 22 oktober 2018