Nieuwsarchief

Masterclass over Brede Welvaart

Bij brede welvaart gaat het niet om het vergroten van de (materiële) welvaart, maar om het welzijn en welbevinden van de bevolking.

De regio Zuidoost-Brabant is economisch gezien, afgemeten aan het bbp, een van de sterkste en snelst groeiende regio’s van Nederland. Het bbp als richtsnoer voor beleid kent echter ook zijn beperkingen, het bbp zegt iets over hoe het met de economie van een gebied of land gaat, maar is te beperkt om de sociale en ecologische vooruitgang in beeld te brengen. Ook zegt het weinig over hoe de inwoners hun leven waarderen en of ze gelukkig zijn.

Een brede kijk op welvaart is nodig om recht te doen aan wat mensen waardevol vinden. Bij brede welvaart gaat het namelijk niet langer om het vergroten van de (materiële) welvaart, maar om het welzijn en welbevinden van de bevolking. Welvaart in brede zin gaat over de mogelijkheden van mensen om een leven te leiden dat ze positief waarderen. Ons geluk en ons welzijn wordt immers sterk bepaald door waar (en hoe) we wonen, en door de mogelijkheden die onze directe omgeving biedt voor werk, school, ontspanning en sociale interactie, ons daily urban system. Het gaat, kortweg, om de kwaliteit van leven én van de leefomgeving. En daar spelen regionale factoren een rol. Met de verbreding van het welvaartsbegrip wordt er automatisch aandacht gevraagd voor de omstandigheden waarin mensen leven.

Dus: naast aandacht voor economie ook oog voor sociale en ecologische doelen. Werk en inkomen worden niet langer beschouwd als zaligmakend voor geluk. Gezondheid, gemeenschapszin en de natuurlijke leefomgeving tellen ook mee. Wat betekent het kijken door een Brede Welvaartsbril nu voor gemeenten en regio voor beleid en samenwerkingsagenda’s?

Op 6 september geeft dr.ir. Joks Janssen de masterclass Brede Welvaart. Joks Janssen is, als Professor of Practice, verbonden aan Tilburg University en de Academische Werkplaats ‘Brede Welvaart in de regio’. Daarnaast is hij werkzaam als senior adviseur-onderzoeker voor het onderzoeksbureau Pon & Telos.

Terugkijken

Klik hier om via Youtube de masterclass Brede Welvaart terug te kijken.

Klik hier om de presentatie in PDF te downloaden.

Ook alle andere masterclasses zijn terug te kijken via onze website.

Verkenning en kennisontwikkeling

Als regio Zuidoost-Brabant staan we bekend als een door kennis en innovatie gedreven regio die het samen weten te maken. Door kennisdeling ontstaat een beter beeld op de opgaven die de komende jaren op ons als gemeenten en regio af komen. Daarvoor zal, in aanloop naar de doorontwikkeling van het nieuwe samenwerkingsakkoord in 2022, een serie masterclasses gehouden worden over opgaven, kansen en ontwikkelingen voor de 21 gemeenten en de regio in Zuidoost-Brabant. In totaal zijn in 2021 zes masterclasses gehouden: de regio als samenhangend geheel, mobiliteit, klimaatadaptatie, stad-land, Brede Welvaart en economische ecosystemen. Lees meer over het hele programma van de masterclasses in 2021 op een speciale pagina op onze website.