Energiestrategie

Verduurzaming vastgoed

Artikel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland:

Noord-Brabantse gemeenten pakken verduurzaming vastgoed samen op

Hoe verschillend gemeenten ook zijn, ze moeten allemaal hun openbare gebouwen verduurzamen. De 21 gemeenten van de Metropoolregio Eindhoven (MRE) zoeken hiervoor de samenwerking op. Heel efficiënt, tijdens de normale overleggen.

De 21 gemeenten werken samen op bestuurlijke thema’s, zoals duurzame energie. "Momenteel wordt dit dossier bijna geheel bepaald door de Regionale Energiestrategie (RES)", zegt Arthur Rijken, projectleider voor woningbouw en duurzaamheid bij de gemeente Gemert-Bakel. "We leggen in de conceptversie van onze RES een sterke nadruk op energiebesparing."

Sport en onderwijs helpen verduurzamen

Om werk te maken van energiebesparing keek de werkgroep al snel naar de openbare gebouwen. "Als gemeente zijn we eigenaar van een deel van dat vastgoed", zegt Geert-Jan van Schijndel, senior beleidsadviseur Milieu en Duurzaamheid bij de gemeente Valkenswaard. "Je hebt daar dus direct invloed op, waarmee je tegelijk het goede voorbeeld geeft. Dan gaat het ook om grootverbruikers, zoals sportaccommodaties en schoolgebouwen."

Samenwerkende gemeenten

Vooral voor de kleinere gemeenten is verduurzamen een uitdaging. Rijken: "Daarom is het binnen de eigen regio logisch om samen te werken. Bijvoorbeeld als het gaat om nieuwe, duurzame meerjarenonderhoudsplannen. Wat zijn hun ervaringen en wat kunnen buurgemeenten daarvan leren? Het mooie is dat in onze overleggen de korte lijntjes tussen de beleidsmedewerkers en bestuurders al bestaan. We hoeven niets nieuws te organiseren."

Lees het artikel verder.

Bekijk het filmpje: https://youtu.be/FDesslZ37KQ