Nieuwsbrief

John Jorritsma pakt voorzitterstaken MRE weer op per 1 september 2021

In verband met de bestrijding van de coronacrisis heeft burgemeester John Jorritsma de afgelopen periode tijdelijk het voorzitterschap van de Metropoolregio Eindhoven overdragen aan vice-voorzitter Elly Blanksma, burgemeester van Helmond.

Nu de coronacrisis grotendeels achter de rug is, heeft hij aangegeven zijn taak als voorzitter van de MRE per 1 september aanstaande van harte weer volledig op zich te willen nemen. Hij spreekt zijn bijzondere waardering en dank uit aan Elly Blanksma voor de manier waarop zij het voorzitterschap heeft waargenomen.