Een dynamisch netwerk

De Metropoolregio Eindhoven is een dynamische en actiegerichte samenwerking van en door gemeenten. Minder bureaucratie, minder vergaderen, maar meer doen, meer vertrouwen. Van binnenuit, naar buiten kijkend én samen met partijen. Zo ontstaat een steeds steviger netwerk met krachtige knooppunten, waarin bestuurders uit verschillende gemeenten elkaar opzoeken, samenwerken en kennis delen. Altijd met focus op de gezamenlijke ambitie.

 

Als je elkaar kent en ontmoet, ontstaan dynamiek, begrip en draagvlak. Samen komen we tot nieuwe energie! Zo organiseren we bestuurlijke en innovatieve kracht, samen maken we de regio beter.

 

Het bestuurlijk netwerk van de Metropoolregio Eindhoven ziet er zo uit:

Samenwerking schema

 

Metropoolvorming faciliteren

Het netwerk van de Metropoolregio Eindhoven is sterk. En onze verbindingen strekken zich ook buiten de regio uit. We leggen verbindingen met en tussen lokale, regionale, nationale en internationale partners. Als bestuurlijk netwerk willen wij de metropoolvorming faciliteren en daarmee het regionale ecosysteem verbeteren. Daarin is het belangrijk dat we alle gemeenten meenemen met de ontwikkelingen in het kader van ‘metropoolvorming’. 

Onze ambitie

En zo werken we samen aan onze ambitie: de Brainportregio verder ontwikkelen tot een economische wereldspeler die internationale allure koppelt aan regionale eigenheid. We willen een excellente regio zijn met sterke gemeenten. Dat resulteert in een betere, duurzame toekomst voor alle inwoners.

 

Samenwerking

Download hier de leaflet over de Metropoolregio Eindhoven

 

 

Delen

FacebookTwitterLinkedIn