Een dynamisch netwerk

Een dynamisch netwerk

De Metropoolregio Eindhoven is een dynamische en actiegerichte samenwerking van en door gemeenten. Minder bureaucratie, minder vergaderen, maar meer doen, meer vertrouwen. Van binnenuit, naar buiten kijkend én samen met partijen. Zo ontstaat een steeds steviger netwerk met krachtige knooppunten, waarin bestuurders uit verschillende gemeenten elkaar opzoeken, samenwerken en kennis delen.

Het doel van de samenwerking binnen de Metropoolregio Eindhoven is het handhaven en uitbouwen van het kenmerkende economische profiel van de regio, om op die manier het vestigings- en verblijfsklimaat voor onze inwoners en bedrijven te stimuleren. Het is een samenwerking met eigenaarschap en vertrouwen, en een focus op de gezamenlijke doelen.

In het Samenwerkingsakkoord 2019-2022 (pdf) staat hoe de gemeenten in deze bestuursperiode gaan samenwerken. Het Samenwerkingsakkoord sluit direct aan op de Brainportagenda. Dat doen we omdat we alleen zo de huidige economische ontwikkeling van de regio op een duurzame wijze kunnen consolideren en uitbouwen.

De 21 gemeenten werken de komende periode samen aan vier thema’s: economie, mobiliteit, energietransitie en transitie landelijk gebied. Dit zijn de thema’s waarop we met 21 gemeenten het verschil maken.

Schema metropoolregio

Als je elkaar kent en ontmoet, ontstaan dynamiek, begrip en draagvlak. Samen komen we tot nieuwe energie! Zo organiseren we bestuurlijke en innovatieve kracht, samen maken we de regio beter!