Actueel

Webinars over de concept-RES terug te zien

In de komende maanden worden alle gemeenteraden geraadpleegd over de concept-RES. Ter voorbereiding hebben we op 3 juni 2020 een webinar georganiseerd voor volksvertegenwoordigers (raadsleden, AB-leden van de waterschappen en leden van PS). Er waren ruim 100 volksvertegenwoordigers en ook betrokken ambtenaren aanwezig. Er was hoge betrokkenheid en er werden veel vragen gesteld. Diverse raadsleden merkten achteraf op dat ze deze manier van ‘bijeenkomen’ erg prettig hadden ervaren en dat ze dit voor herhaling vatbaar vonden, ook na ‘corona-tijd’.
De dag erna, op 4 juni 2020, hebben we een webinar georganiseerd voor inwoners. Hier zijn dezelfde presentaties gegeven en was er weer ruime mogelijkheid tot het stellen van vragen. Vanwege het hoge aantal aanmeldingen hebben we bij de start helaas technische problemen ervaren, waardoor we dit webinar pas later – en na het versturen van een nieuwe inloglink - hebben kunnen starten. We zijn daarom wat langer doorgegaan, maar er was nog niet voldoende tijd om alle vragen te behandelen. Deze worden alsnog schriftelijk beantwoord.
De beide webinars zijn terug te kijken via de pagina over Energietransitie. Hier komen ook de antwoorden op alle vragen te staan die we tijdens de sessies niet allemaal konden beantwoorden.