Dagelijks bestuur

Metropoolconferentie van 24 maart 2021 terugkijken.

Tijdens de Metropoolconferentie van 24 maart 2021 stonden twee onderwerpen centraal:

  • Brede Welvaart. De Monitor Brede Welvaart is een instrument dat op Rijkniveau is ontwikkeld door het CBS om de Tweede Kamer breder te kunnen voorzien van informatie over de algehele welvaartontwikkeling in Nederland. Het gaat hierbij om het meten van economische groei en brede welvaart. De monitor is gebaseerd op internationale standaarden (o.a. OESO, VN Sustainable Development Goals). Ook op regionale schaal kan een dergelijke monitor goed toepasbaar zijn om meer inzicht te krijgen in de brede welvaart. Prof.dr.ir. Harry Lintsen (emeritus TUE) vertelde tijdens de Metropoolconferentie er meer over.
  • En het perspectief na corona. Door VNO-NCW is recentelijk de Agenda NL 2030 ‘Ondernemen voor brede welvaart’ gelanceerd. Daarbij gaat het over onderwerpen als inclusiviteit, duurzaamheid, maatschappelijke betrokkenheid, dat zijn de zaken die in de komende jaren voorop staan. Voorzitter VNO-NCW Eric van Schagen vertelde over regionale impact corona en het perspectief na deze moeilijke tijd.

Kijk hier de Metropoolconferentie terug: