Energiestrategie

Concept RES 1.0 vrijgegeven voor consultatie

De 21 wethouders energie en duurzaamheid gaven afgelopen week de concept RES 1.0 vrij voor consultatie door gemeenteraden, provincie en waterschappen. Zij kunnen tot eind juni 2021 hierop reageren. Met de concept RES 1.0 zetten we een volgende stap in de energietransitie voor onze Metropoolregio Eindhoven. Samen zetten we in op besparen én gaan we stap voor stap over op duurzame energie, opgewekt in onze eigen regio.

We nemen u mee in onze keuzes, onze dilemma’s en wat wij gaan doen. De RES 1.0 is nu nog een concept. Naar verwachting kan in november 2021 de definitieve RES 1.0 ter besluitvorming aan volksvertegenwoordigers worden voorgelegd. Bekijk hier de laatste versie van de concept-RES 1.0. en download hier de concept-RES 1.0 om uit te printen. Of bekijk de concept RES 1.0 presentatie met audio.

Proces regionale energiestrategie in de komende maanden

Vorige week is de concept RES 1.0 vrijgegeven voor consultatie door gemeenteraden, provincie en waterschappen. Het proces voor het vervolg is op hoofdlijnen als volgt:

  • Van 22 maart tot 1 juli 2021 kunnen gemeenteraden reageren op de concept RES 1.0.
  • Na 1 juli 2021 komen we met alle input van de raden en de PlanMER tot een verdere selectie in de zoekgebieden voor grootschalige duurzame opwekking van energie. Daarnaast worden de scenario’s voor de warmtebronnen verder uitgewerkt. Ook wordt in samenwerking met de stakeholders verder gewerkt aan besparingsmodules per doelgroep. Met al deze input kan de RES 1.0 worden afgerond.
  • In november 2021 wordt de RES 1.0 voorgelegd aan de volksvertegenwoordigers voor besluitvorming.

Om inwoners goed te blijven informeren over de RES volgen er dit voorjaar en dit najaar online informatieavonden. Ook in de gemeenten zelf worden (digitale) bijeenkomsten georganiseerd. Lees meer over de planning de komende maanden.

Inspraakprocedure voor planMER in mei/juni

Onderdeel van de regionale energiestrategie RES zijn de zoekgebieden. Dit zijn potentiële locaties waar duurzame energie kan worden opgewerkt uit zon en wind. Om een zorgvuldige analyse van zoekgebieden te kunnen maken, laten we een uitgebreid milieueffecten-onderzoek uitvoeren: een planMER.

Selectie van zoekgebieden
In de PlanMER wordt er enerzijds gekeken naar de hoeveelheid energie die duurzaam kan worden opgewekt en anderzijds wat de gevolgen hiervan zijn voor landschap, natuur en leefomgeving. Deze zomer kunnen we met alle input die we vanuit de PlanMER-procedure en van raden en stakeholders ontvangen komen tot een verdere selectie in de zoekgebieden in de RES 1.0.

Inspraakprocedure
De planMER is in mei 2021 beschikbaar. Inwoners kunnen via een inspraakprocedure op de planMER reageren. Lees meer over de planMER.

Meer informatie over onze RES

Alle informatie over ons RES-proces staat bij elkaar op www.energieregiomre.nl