Actueel

27 maart 2019 eerste Metropoolconferentie

Beste colleges en gemeenteraadsleden van de 21 gemeenten,

Op woensdag 27 maart 2019 organiseren we de eerste Metropoolconferentie. U bent als college of raadslid van de 21 samenwerkende gemeenten van harte welkom. De bijeenkomst vindt plaats van 19.00 uur tot 22.00 uur.

Metropoolconferentie: elkaar ontmoeten

Voorheen ontmoetten we elkaar tijdens het regionaal platform voor colleges en de raadsledenbijeenkomsten. Met ingang van 2019 wordt het anders. Natuurlijk blijven we elkaar ontmoeten. We gaan dat voortaan doen in de vorm van een Metropoolconferentie. Deze Metropoolconferentie voor colleges en raden vindt minimaal tweemaal per jaar plaats, één keer aan het begin van het jaar en een tweede keer in de herfst. Het beloven inspirerende bijeenkomsten te worden, waar we gaan netwerken, kennisdelen en vooral: elkaar ontmoeten!

27 maart: start vernieuwde samenwerking

Op 27 maart 2019 sluiten we graag samen met u het proces af dat we hebben doorgemaakt en maken we een start met de vernieuwde samenwerking. Het is de planning dat het algemeen bestuur eerder die dag het Samenwerkingsakkoord 2019-2022 en het Werkprogramma 2019 vaststelt. De officiële uitnodiging, het programma en de locatie ontvangt u binnenkort.

Met vriendelijke groet,

namens het Dagelijks Bestuur
van de Metropoolregio Eindhoven,
Jannet Wiggers,
directeur Metropoolregio Eindhoven.