Nieuwsbrief

Veel energie in bijeenkomst op 31 oktober 2018!

Op 31 oktober was er in 't Boshuys in Best een bijeenkomst voor alle college- en raadsleden van onze 21 gemeenten. Onderwerp was het concept-Samenwerkingsakkoord 2019-2022.

In 2018 hebben we als 21 gemeenten samen via het ambitiedocument "De Slagvaardige Regio" en de notitie ˜Bouwstenen voor een effectieve samenwerking"gewerkt aan het verbeteren van de samenwerking. En nu zijn we toe aan het slotstuk: het Samenwerkingsakkoord zelf.

Daarin staat hoe we samen gaan werken aan onze 4 opgaven Economie, Mobiliteit, Energietransitie en Transitie Landelijk Gebied.

Dit was de 'laatste kans' voor de college- en raadsleden uit de Metropoolregio om te horen over en te werken aan het concept-Samenwerkingsakkoord; hierna gaat het Samenwerkingsakkoord de 'formele procedure in', om uiteindelijk in maart 2019 voor het Algemeen Bestuur vastgesteld te worden. En dan gaan we er ook echt mee aan de slag!

De start

Er was een hoge opkomst in Best: ruim 150 raads- en collegeleden waren er. En er zat veel energie in de avond  Na een enthousiaste opening van DB-lid Frank van der Meijden, werd de kennis over de regio getest bij de deelnemers. Een van de vragen: 'Weet u hoeveel windmolens er op dit moment in de regio staan?'

Na de toelichting kregen de kwartiermakers van de vier opgaven het woord. Anke van Extel-van Katwijk en Marinus Biemans vertelden over de opgave Transitie Landelijk Gebied. Antoinette Maas en Mathijs Kuijken voerden het woord over Mobiliteit, Stijn Steenbakkers en Daan de Kort over Economie en Frans Kuppens sloot voor Energietransitie het rijtje af.

Daarna moesten de aanwezigen echt aan de slag: in vier hoeken van 't Boshuys lagen flipover-vellen, viltstiften en kaarten met vragen klaar en werd er door een ingenieuze spelvorm aandacht gegeven aan de opgaven uit het Samenwerkingsakkoord: Economie, Mobiliteit, Transitie Landelijk Gebied en Energietransitie.

20200610 t boshuys bijeenkomst 31 oktober 2018

En hoe nu verder?

Het Samenwerkingsakkoord wordt op 5 december 2018 door de Stuurgroep Update en het Dagelijks Bestuur besproken, en op 12 december in het Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur geeft het Samenwerkingsakkoord op 12 december a.s. voor zienswijzen vrij aan de deelnemende gemeenten. Deze zienswijzen kunnen worden ingediend tot 1 maart 2019.

De planning is dat het Algemeen Bestuur op 27 maart 2019 het Samenwerkingsakkoord Metropoolregio Eindhoven 2019-2022 ondertekent.

Blog

Lees ook de blog van Marlies Geurts over de avond.