Actueel

Aanvragen Stimuleringsfonds

Hoewel de coronacrisis ons hele land grotendeels platlegt en ook een behoorlijke impact lijkt te gaan hebben op de economie, blijft de belangstelling voor innovatieve samenwerkingsprojecten met steun van het Stimuleringsfonds onverminderd groot. Voor de april-tender van het Stimuleringsfonds zijn 47 aanvragen ingediend, wat vergelijkbaar is met voorgaande tenders.

De indiening en ook een groot deel van de voorbesprekingen heeft nu digitaal plaatsgevonden. In de voorbereidende gesprekken is door verschillende ondernemers aangegeven dat het organiseren van de samenwerking en het verkrijgen van cofinancieringsverklaringen wél wat lastiger bleek vanwege de coronamaatregelen.

Op dit moment worden alle aanvragen beoordeeld op ontvankelijkheid, waarna de inhoudelijke beoordeling van de aanvragen zal plaatsvinden. Op dit moment is nog onduidelijk of het mogelijk zal zijn om de aanvragen in de Adviesgroep te bespreken, of dat we dit online zullen doen. Streven is om de ontvankelijke aanvragen in de DB-vergadering van juni te laten behandelen.

Voor meer informatie over het Stimuleringsfonds kunt u contact opnemen met:

Tom van Tilborg
Tom van Tilborg
Procesmanager investeringsfondsen 040 2594596 email hidden; JavaScript is required