Nieuws

Een overzicht van de actuele nieuwsitems:

Werkprogramma 2019

Het Werkprogramma 2019 gaat over het eerste jaar van het Samenwerkingsakkoord. Wat gaan we in 2019 doen om de doelen uit het Samenwerkingsakkoord te bereiken? En dan zowel op de vier thema’s als op bestuurlijke samenwerking.

2018: het jaar van de Update

Na de evaluatie in 2017 stond het jaar 2018 in het teken van de Update. Een verbetering van de samenwerking, met meer vertrouwen, met eigenaarschap bij de gemeenten en met slagkracht. En een verbetering op de inhoud, met een focus op die onderwerpen waarop de regionale samenwerking nodig is en meerwaarde biedt. Het resultaat is het Samenwerkingsakkoord 2019-2022.

Wat vindt u ervan?

Het Samenwerkingsakkoord 2019-2022 is op 12 december jl. door het Algemeen Bestuur (AB) formeel vrijgegeven voor zienswijzen aan de 21 gemeenten. De reacties van de gemeenten moeten op 1 maart 2019 binnen zijn. Daarop wordt het stuk mogelijk nog aangepast en op 27 maart wordt het in de AB-vergadering vastgesteld en ondertekend. Daarmee is het Samenwerkingsakkoord dan de agenda voor de komende vier jaar.

Samenwerkingsakkoord 2019-2022 en Werkprogramma 2019 naar 21 gemeenten voor zienswijzen: van praten naar doen

Op woensdag 12 december heeft het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven het Samenwerkingsakkoord 2019-2022 samen met het Werkprogramma 2019 vrijgegeven voor zienswijzen aan de 21 gemeenteraden. Het Samenwerkingsakkoord is de agenda voor de samenwerking voor de komende vier jaar. Hierin staan de gezamenlijke ambitie en de opgaven voor de 21 gemeenten. De gemeenten werken samen aan de thema’s economie, mobiliteit, energietransitie en transitie landelijk gebied. In het Werkprogramma 2019 staat wat de gemeenten het komend jaar oppakken.

Veel energie in bijeenkomst op 31 oktober 2018!

Op 31 oktober was er in ’t Boshuys in Best een bijeenkomst voor alle college- en raadsleden van onze 21 gemeenten. Onderwerp was het concept-Samenwerkingsakkoord 2019-2022.

Metropoolregio Eindhoven financiert uitvoeringsorganisatie Regio Deal Brainport Eindhoven

Vorige week is bekend gemaakt dat de Regio Deal Brainport Eindhoven van start is gegaan met het toekennen van de eerste financiële bijdragen aan tien projecten ter versterking van de economische kracht van Brainport Eindhoven.

Regionale Energiestrategie Metropoolregio Eindhoven

Volgend uit afspraken in het Klimaatakkoord werken we in de Metropoolregio Eindhoven vanaf oktober 2018 aan een Regionale Energiestrategie (RES). Dit doen wij in samenwerking met een groot aantal partners. Het opstellen van de RES heeft een ambitieus tijdpad: landelijk is afgesproken dat elke regio in juni 2019 een concept RES en eind 2019 een definitieve versie van de RES oplevert.

Transitie Landelijk Gebied: aan de slag!

Onze regio is een economische topregio met een heel bijzonder economische profiel. Om de regio verder te ontwikkelen is een sterk en vitaal landelijk gebied noodzakelijk. We hebben alles in de regio, natuur – cultuur, drukte – rust, high tech - maakindustrie en het ook nog dicht bij elkaar. Om dit te verbeteren is de opgave Transitie Landelijk Gebied geformuleerd

Stimuleringsfonds-partners scoren in MKB Innovatie Top100

 Op woensdag 26 september 2018 presenteerde de Kamer van Koophandel, in samenwerking met De Financiële Telegraaf, voor de 13e  keer de ranglijst met 100 concrete innovaties die het Nederlandse midden- en kleinbedrijf heeft gerealiseerd. In deze top 100 stonden 5 bedrijven die de afgelopen jaren via een samenwerkingsproject ondersteuning vanuit het Stimuleringsfonds Metropoolregio Eindhoven hebben ontvangen, waarvan maar liefst 3 in de top 20!

Stimuleringsfonds draagt opnieuw bij aan 'We Are Food'

In juli 2018 heeft het Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven besloten aan de projecten ‘Food  Starter’ en ‘Low Cost Smart Robotics for Agrifood’ een subsidiebijdrage toe te kennen van € 50.000,-.

Delen

FacebookTwitterLinkedIn