Nieuws

Een overzicht van de actuele nieuwsitems:

Een bezoek aan Herenboeren

Regenen en waaien. Eigenlijk was het de slechts denkbare dag om de Herenboerderij in Boxtel te bezoeken. Een klein gezelschap, samen gebonden door de Metropoolregio Eindhoven waagde het erop

Stimuleringsfonds: Smart Health

De Metropoolregio Eindhoven ondersteunt via het Stimuleringsfonds talloze vernieuwende projecten. Eén van deze projecten is het Smart Health Cluster.

Tweede tender Stimuleringsfonds levert 50 aanvragen op!

Het Stimuleringsfonds Metropoolregio Eindhoven is gericht op het ondersteunen van innovatieve samenwerkingsprojecten die bijdragen aan een sterkere economie in de regio Zuidoost-Brabant.

Regionaal thema 'Transitie Landelijk Gebied'

Met het Werkprogramma 2020 worden onderwerpen aangepakt die voor de hele regio belangrijk zijn. De kunst is een balans te vinden tussen stedelijk en landelijk gebied. Uiteindelijk gaat het om de kwaliteit van de héle regio!

Programma 'Bestemming: Den Haag'

Werk je in de Brainport regio en ben je vanuit jouw functie verantwoordelijk voor onderhouden van externe contacten over beleidsontwikkelingen? Dan is het programma ‘Bestemming: Den Haag’ exclusief toegankelijk voor jou! In vijf inspirerende sessies geven bijzondere gastsprekers een inzicht in telkens een ander aspect van de Haagse politiek-bestuurlijke arena.

Metropoolconferentie 9 oktober: Mobiliteit

In een, tot tweemaal toe, uitpuilende vergaderzaal vertellen Antoinette Maas en Mathijs Kuijken als ware mobiliteitstandem namens het portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit over de kern van het werkprogramma 2020. De begrippen ‘samen’ en ‘slimme mobiliteit’ staan hierin centraal.

Metropoolconferentie 9 oktober: Transitie Landelijk Gebied

Grote transities vinden in het buitengebied plaats. De energietransitie, de klimaatopgave en de transitie in de agrarische sector zorgen voor een enorme dynamiek.

Metropoolconferentie 9 oktober: Energietransitie

Na een introductie door vice-voorzitter Stef Luijten is een korte toelichting gegeven over het proces dat we doorlopen om te komen tot een Regionale Energiestrategie voor de Metropoolregio Eindhoven.

Metropoolconferentie 9 oktober: Economie

Centraal in de werksessie Economie stonden een toelichting op het werkprogramma door Stijn Steenbakkers en Daan de Kort en een presentatie van Egbert-Jan Sol (directeur TNO Industrie / programmadirecteur Smart Industry) met zijn blik op verleden, heden en toekomst van het economische succes van onze regio.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau Mestbewerkingslocaties

De provincie Noord-Brabant en de gemeenten in Zuidoost- en Noordoost-Brabant gaan samen regionale afspraken maken over de kwaliteitscriteria en locaties van mestbewerkingsinstallaties.

Delen

FacebookTwitterLinkedIn