Tue

Stimuleringsfonds: april-tender 2021

Voor de april-tender van het Stimuleringsfonds Metropoolregio Eindhoven zijn 37 aanvragen ingediend. Van deze 37 aanvragen hebben er 10 betrekking op het thema High Tech, 9 op Life Sciences & Health en 5 op (Duurzame) Energie. De overige 13 aanvragen hebben betrekking op de thema’s Productietechnologie, Smart & Green Mobility, Arbeidsmarkt, Creatieve industrie, Kunstmatige Intelligentie en Overig. Qua geografische spreiding vinden 19 van de projectvoorstellen plaats in Eindhoven. De overige 18 aanvragen zijn verdeeld over 9 andere gemeenten, verdeeld over Peel, Kempen, A2-gemeenten en Stedelijk Gebied. De aanvragen worden op dit moment op volledigheid beoordeeld, waarna in juni de Adviesgroep Stimuleringsfonds en het Dagelijks Bestuur zich over de aanvragen zullen buigen.

Tendersysteem

Het Stimuleringsfonds is een subsidiefonds met als doel om innovatieve samenwerkingsprojecten te subsidiëren die de economie in de regio versterken. Het Stimuleringsfonds werkt met een tendersystematiek. Dit betekent dat twee keer per jaar projectvoorstellen ingediend kunnen worden. Daarna worden de aanvragen getoetst aan de criteria van het fonds en worden ze gewogen ten opzichte van elkaar. De Adviesgroep die de projectvoorstellen beoordeelt bestaat uit zeven personen. De samenstelling van de Adviesgroep is evenwichtig verdeeld over kennisinstellingen, overheden en bedrijfsleven. De tenders sluiten ieder jaar op 1 april en 1 oktober om 17.00 uur.

Lees meer over het Stimuleringsfonds op onze website.