Een regio om trots op te zijn!

Onze Brainportregio is een technologische topregio en één van de belangrijkste pijlers van de Nederlandse economie. De sleutel tot dit succes is samenwerking, samen komen we verder.

De 21 regiogemeenten hebben hun krachten gebundeld in de Metropoolregio Eindhoven. De MRE werkt aan het versterken van de mainportstatus en organiseren van de vereiste randvoorwaarden.

Een sterke regio

De ambitie van de MRE is: een sterke regio met behoud van het kenmerkende innovatieve Brainportprofiel en een stabiele sociale basis en vitale leefomgeving voor al onze inwoners.

De grote achterliggende opgave is het verbinden van de duurzame verstedelijking en de opgaven voor een vitaal landelijk gebied in onze regio.

De 2 ontwikkellijnen daarin zijn:

  1. Duurzame schaalsprong Brainport: we werken met extra aandacht en inzet aan oplossingen op het gebied van verstedelijking en mobiliteit.
  2. Nieuwe balans in het landelijk gebied: we versterken de ruimtelijke en ecologische kwaliteiten in het landelijk gebied en de verbinding tussen landelijk en stedelijk gebied.

Brede welvaart is het kompas in de MRE-opgaven.

Lees meer.

230108 8546 vlonderbrug 23x30
De ambitie: een sterke regio met behoud van het kenmerkende innovatieve Brainportprofiel en een stabiele sociale basis en vitale leefomgeving voor al onze inwoners.
  • 21Gemeenten
  • 1Ambitie
  • 5Programma's

Programma's

Om de regionale ambitie te realiseren, werken we aan deze 5 programma's:

Economie

Economie

Mobiliteit

Mobiliteit

Energietransitie

Energietransitie

Landelijk Gebied

Landelijk Gebied

Ruimte en wonen

Ruimte en wonen