Header omgevingsagenda

Omgevingsagenda Zuidoost-Brabant

Kaft Omgevingsagenda 171220

Tijdens de Ontwikkeldag op 17 december 2020 hebben bestuurders van gemeenten, waterschappen en provincie de eerste versie van de Omgevingsagenda Zuidoost-Brabant vastgesteld.

De Omgevingsagenda Zuidoost-Brabant is de bestuurlijke samenwerkingsagenda van gemeenten, waterschappen en provincie voor de fysieke leefomgeving van de regio Zuidoost-Brabant. Het gaat om hoofdopgaven binnen het fysieke domein.


De Omgevingsagenda is niet de plek waar nieuw beleid wordt gemaakt. Dat gebeurt in bestaande sectorale trajecten. In de omgevingsagenda worden de afspraken met provincie, waterschappen (en Rijk) in beeld gebracht en met elkaar in verband gebracht. Dit kan aanleiding zijn voor nadere acties en afspraken. De omgevingsagenda is daarmee een instrument om bestuurlijk beter en slimmer te sturen op de voortgang en realisatie van belangrijke opgaven in Zuidoost-Brabant.

De Omgevingsagenda Zuidoost-Brabant bevat twee lagen:

  1. afspraken tussen gemeenten, waterschappen en de provincie;
  2. afspraken die gemeenten, regio, provincie en/of waterschappen willen maken met het Rijk. Het is daarmee de gezamenlijke inzet voor de Omgevingsagenda Brabant-Limburg en het MIRT.

ALTIJD KLAAR, NOOIT AF

De omgevingsagenda wordt doorlopend geactualiseerd en elk halfjaar op de Ontwikkeldag voor Zuidoost-Brabant geagendeerd.

BESTUURLIJK EN AMBTELIJK

Het bestuurlijk kernteam onder voorzitterschap van Mathijs Kuijken (lid van het DB van de MRE) dat de ontwikkeldagen voorbereidt, is verantwoordelijk voor het proces van de omgevingsagenda. In het bestuurlijk kernteam zitten bestuurders van gemeenten, provincie en waterschappen.

De omgevingsagenda wordt gemaakt door een ambtelijke werkgroep onder leiding van de ambtelijke ondersteuning van de MRE met vertegenwoordigers van gemeenten, provincie en waterschappen: René Miesen, Lucien Panken, Jeroen Ijff, Rob Jacobs, Claudia Rieswijk, Jorik Franssen, Ton Pulles, Chantal van den Eijnden (gemeenten en MRE) Erik van Kronenburg en Dirk van Helvoirt (waterschappen), René Dierx en Bart van der Westen (provincie).

De omgevingsagenda

Klik hier voor de PDF van de Omgevingsagenda Zuidoost-Brabant en de PDF van de bijbehorende Voortgangsrapportage zoals die in december 2022 is vastgesteld tijdens de Omgevingsdag.

Meer informatie:

Chantal van den Eijnden
Chantal van den Eijnden
Procesmanager Landelijk Gebied 040-2594682 email hidden; JavaScript is required