Nieuwsbrief

Unieke samenwerking voor Brabantse Energiecorridor A58

De regio's Hart van Brabant en Metropoolregio Eindhoven alsook de gemeente Breda, Enexis en Rijkswaterstaat hebben vandaag een intentieverklaring ondertekend waarin zij de plannen voor deze Brabantse Energiecorridor bekrachtigen.

20200617 Afb bij Nb Energiecorridor 1 februari 2018

Potenties en kansrijke locaties

Om dit initiatief goed van de grond te krijgen starten de betrokken partijen met een verkenning naar de haalbaarheid. Daarbij willen zij inzicht krijgen in de potenties en kansrijke locaties rond de A58 voor energiewinning maar ook voor transport en opslag van duurzame energie en warmte. Er is een projectgroep gevormd met vertegenwoordigers van alle betrokken partijen. Samen geven zij met dit initiatief invulling aan de Energieagenda van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat maar ook aan de Energie Agenda van de provincie Noord-Brabant, de Regionale Energiestrategie Hart van Brabant, Kansenkaart Metropoolregio Eindhoven, Atelier Stad Breda en de Regionale Energiestrategie West-Brabant en het strategisch plan Enexis groep. Het doel van deze strategieën is dat de regio's zich gaan concentreren op die elementen in de energieopgave waar op regionale schaal het verschil gemaakt kan worden.

20200617 Afb 2 bij Nb Energiecorridor 1 februari 2018 vlnr: H. vd Ven (Regio Hart van Brabant), P. van Liempd (Metropoolregio Eindhoven), drs. K. Weustink (regionale directie Zuid-Nederland Rijkswaterstaat), H. Visser (directeur Enpuls, Enexis Groep), P. de Beer (Gemeente Breda).

Planning

Medio maart worden de eerste resultaten van het haalbaarheidsonderzoek verwacht. Op basis van deze resultaten wordt een plan van aanpak opgesteld voor het vervolg. In de loop van het voorjaar worden alle resultaten teruggekoppeld aan de bestuurders en directies van de samenwerkende partijen.

20200617 logos bij Nb Unieke samenwerking 1 februari 2020