Metropoolconferentie

Voorbereiding Metropoolconferentie 7 oktober 2020

Op 7 oktober as organiseren we de Metropoolconferentie met als centraal thema het Werkprogramma 2021. De afgelopen tijd is door ambtenaren en wethouders van de 21 gemeenten gewerkt aan een Concept-Werkprogramma 2021. Wat doen we volgend jaar samen aan de regionale thema’s economie, mobiliteit, energietransitie en transitie landelijk gebied?

De Metropoolconferentie is het moment voor raadsleden om input te geven voor het Concept-Werkprogramma 2021. Het Concept-Werkprogramma wordt daarna integraal voorgelegd aan de 21 gemeenteraden.

Ter voorbereiding op de Metropoolconferentie vindt u hier:


Programma:

18.50 uur: Inloggen in de vergadering

19.00 uur: Welkomstwoord en opening digitale conferentie door de heer John Jorritsma

19.10 uur: Presentatie door Geert Teisman hoogleraar bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam over slagkracht in de regio. Hoe organiseer je slagkracht als gemeenten/regio en overheid en hoe kunnen we dit uitdiepen voor de verschillende thema’s?

19.30 uur: Concept Werkprogramma Metropoolregio Eindhoven 2021

19.30 uur: thema’s energie transitie en transitie landelijk gebied

20.00 uur: thema’s economie en mobiliteit

20.30 uur: Informatie over de voortgang van het MIRT onderzoek Verstedelijking en Bereikbaarheid Brainport Eindhoven.

21.00 uur Einde

Wilt u zich aanmelden? Dat kan via deze link.