Energiestrategie

Enquete inwoners over duurzame energie

Hoe denken onze inwoners over het opwekken van duurzame energie in Zuidoost-Brabant? En hoe denken ze over aanpassingen van de omgeving aan klimaatverandering? In het kader van de RES MRE doet we hier onderzoek naar. Inwoners van onze regio kunnen hun mening geven via hetpon.nl/RES-ZOB

Het onderzoek wordt uitgevoerd door kennisinstituut het PON. De uitkomsten van het onderzoek worden meegenomen in de RES 1.0, die in het voorjaar van 2021 klaar is. De vragenlijst kan tot en met 14 december 2020 ingevuld worden via hetpon.nl/RES-ZOB.

Regionale Energiestrategie (RES)

De 21 gemeenten werken samen met provincie, waterschappen en Enexis aan de Regionale Energiestrategie (RES). Hierin staat hoe en waar we energie kunnen besparen en duurzaam kunnen opwekken. Maar ook welke mogelijkheden er zijn om onze huizen zonder aardgas te verwarmen en hoe we onze omgeving kunnen aanpassen aan het veranderende klimaat.

Alle informatie bij elkaar op eigen website

Alle informatie over de RES MRE staat sinds kort op een eigen website: Daar staat alle informatie over de RES en geplande activiteiten.