Nieuwsbrief

2018: het jaar van de Update

Na de evaluatie in 2017 stond het jaar 2018 in het teken van de Update. Een verbetering van de samenwerking, met meer vertrouwen, met eigenaarschap bij de gemeenten en met slagkracht. En een verbetering op de inhoud, met een focus op die onderwerpen waarop de regionale samenwerking nodig is en meerwaarde biedt. Het resultaat is het Samenwerkingsakkoord 2019-2022.

Fase 1: Ambitiedocument

Als start van fase 1 hebben eind december 2017 alle gemeenten een vragenlijst gekregen. Deze vragenlijst vormde een leidraad om binnen de gemeente, lokaal dus, met elkaar te bespreken wat u vindt van samenwerking. Waarop willen we samenwerken en op welke manier?

20200617 Afb bij Nb 2018 het jaar van de update 13 december 2018 Deelnemers bijeenkomst 31 januari 2018

Met de lokale gesprekken als input zijn op 24 januari 2018 de colleges van 21 gemeenten met elkaar in gesprek gegaan over samenwerking. En op 31 januari 2018 kwamen de kwamen de raadsleden en collegeleden bij elkaar. Het doel van de bijeenkomsten was zo expliciet mogelijk te bespreken hoe we willen samenwerken, op welke onderwerpen en op welke manier.Â

Daarbij zijn interviews geweest met externen om hun visie op de Metropoolregio Eindhoven te horen. En ook is er literatuur bestudeerd. En natuurlijk is ook de informatie uit het evaluatierapport en de reacties erop meegenomen. Dit alles bij elkaar heeft geleid tot het Ambitiedocument "De slagvaardige regio". Op 20 maart 2018 heeft het Algemeen Bestuur het ambitiedocument vastgesteld. En direct daarna is het aangeboden aan de nieuwe gemeenteraden.

Fase 2: Bouwstenennotitie

In het tweede kwartaal van 2018 is het Ambitiedocument verder uitwerkt. Het gaat dan om:

1. De uitwerking van de vier opgaven uit het ambitiedocument namelijk economie, mobiliteit, energietransitie en transitie landelijk gebied

2. De governance, hoe werken we samen?

Na de verkiezingen hadden de nieuwe gemeenteraden en colleges het logischerwijs druk met het eigen lokale proces. Daarom is begonnen om samen met vakambtenaren en bestuursambtenaren van de 21 gemeenten op basis van het Ambitiedocument inhoudelijke bouwstenen voor te bereiden voor het Samenwerkingsakkoord. Thematische werkgroepen op de vier opgaven hebben de input opgehaald bij de 21 gemeenten. Het resultaat is de Bouwstenennotitie.

Op 4 juli 2018 is de Bouwstenennotitie tijdens een regionale bijeenkomst voor colleges en raadsleden gepresenteerd en besproken. Daarna is de Bouwstenennotitie naar de 21 gemeenten gestuurd zodat zij deze in hun eigen gemeenten zelf konden bespreken.

20200617 afb 2 bij Nb 2018 het jaar van de update 13 december 2018 MG 2920

Fase 3: Samenwerkingsakkoord

Gemeenten hadden tot 1 oktober 2018 te tijd om een reactie te geven op de Bouwstenennotitie. Daarna is een eerste concept geschreven van het Samenwerkingsakkoord. De inhoud daarvan is toegelicht en besproken op 31 oktober 2018 in het Boshuys. Daarna is de inhoud nog aangepast.

Op 5 december jl besprak de Stuurgroep het Samenwerkingsakkoord 2019-2022 voor het laatst. En op 12 december heeft het AB het vrijgegeven voor zienswijzen. Lees het persbericht over de vrijgave voor zienswijzen.

20200617 Afb 3 bij Nb 2018 het jaar van de update 13 december 2018