Metropoolconferentie

Metropoolconferentie van 6 oktober is terug te kijken.

Op 6 oktober organiseerden wij de Metropoolconferentie in het Parktheater Eindhoven, deze bijeenkomst is nu geheel terug te kijken op onze website onder het kopje 6 oktober.

Het was een vol programma:
Onze voorzitter John Jorritsma opende de bijeenkomst.

De vier bestuurlijke trekkers, Mathijs Kuijken, Fons d'Haens, Frans Kuppens en Remco Bosma hebben verteld over wat er op de vier regionale thema’s (mobiliteit, transitie landelijk gebied, energietransitie en economie) bereikt is.

Monique List - de Roos vertelde over de MIRT Verstedelijking en Bereikbaarheid Brainport

Over de opgaven de komende jaren organiseerden we een panelgesprek met Erik de Ridder (Watergraaf waterschap De Dommel), Hans Huijbers (Voormalig ZLTO en mede initiatiefnemer renaissance van het platteland), Susanne Agterbosch (plv. directeur Pon/Telos) en Frank Mulders (algemeen directeur AAE).

Commissaris van de Koning Ina Adema kwam kennismaken met de regio.

Op de website, onder het kopje 6 oktober staan de de opnames aan van de verschillende onderwerpen, de PowerPointpresentatie en de uitslag van Mentimeter. Ga naar de pagina op onze website op alles terug te kijken.