Metropoolconferentie

Metropoolconferentie op 6 oktober

Beste raadsleden en bestuurders van onze Metropoolregio Eindhoven,

Nu de maatregelen het weer toelaten om elkaar te ontmoeten, nodigen we u van harte uit voor de Metropoolconferentie op woensdagavond 6 oktober van 19:00 - 21:30 uur, in het Parktheater in Eindhoven, Elzentlaan 50, 5615 CN in Eindhoven.

Samen met u willen we terugkijken per thema op de successen van de afgelopen jaren. Successen waar we trots op mogen zijn. Daarnaast willen we met u in gesprek over de opgaven voor de komende jaren. Niet alleen vanuit de vier bekende thema’s maar ook vanuit het perspectief van Brede Welvaart en de verbinding tussen stad en het landelijk gebied. Daarvoor zullen we met een panel van deskundigen en u in gesprek gaan. In het panel zitten Erik de Ridder, Watergraaf waterschap De Dommel, Hans Huijbers (Voormalig ZLTO en mede initiatiefnemer renaissance van het platteland), Susanne Agterbosch (plv. directeur Pon/Telos) en Frank Mulders (algemeen directeur AAE). De input voor dat gesprek zijn de verschillende masterclasses over de opgaven voor u als gemeenten en de regio. De masterclasses zijn terug te kijken via deze link naar onze website.

Coördinerend wethouder Monique List zal een presentatie geven over het MIRT-onderzoek verstedelijking vanuit mobiliteitsperspectief

Tot slot: de commissaris van de Koning, mevrouw Ina Adema, komt kennis maken met ons als samenwerkende gemeenten binnen de Metropoolregio Eindhoven.

Lees het volledige programma in deze pdf.

Heeft u zich nog niet aangemeld? Aanmelden kan door op deze link te klikken.

Ik kijk er naar uit om u op 6 oktober te ontmoeten tijdens onze Metropoolconferentie.

Met vriendelijke groet,

namens het Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven,

John Jorritsma, voorzitter.

COVID

Bij binnenkomst van het Parktheater wordt u gevraagd een Coronatoegangsbewijs (een negatieve testuitslag, een vaccinatiebewijs of een bewijs dat u hersteld bent van corona) te laten zien via de CoronaCheck-app, evenals een ID-bewijs. Bij geen volledige vaccinatie of herstelbewijs kunt u een gratis toegangstest via testenvoortoegang.nl doen.