Nieuwsbrief

Alle colleges van de 21 gemeenten hebben de concept-RES vastgesteld

Inmiddels hebben alle colleges de concept-Regionale Energiestrategie (RES) MRE vastgesteld, nadat in iedere gemeente het gesprek erover is gevoerd met de eigen raad. De concept-RES is ook vastgesteld door Gedeputeerde Staten en de Dagelijkse Besturen van de Waterschappen Aa en Maas en de Dommel.

Afgelopen week is de concept-RES MRE ingediend bij het Rijk, samen met een overzicht van de reacties die we hebben ontvangen van de gemeenten, provincie, waterschappen en andere stakeholders, zoals de BMF, ZLTO en de lokale energiecoöperaties.

RES 1.0

Inmiddels zijn we al volop bezig met de doorontwikkeling naar RES 1.0. Voor de thema’s Besparing, Warmte en Grootschalige opwek wordt in de werkgroepen gewerkt aan een verdere concretisering. Voor het onderwerp grootschalige opwek zijn we gestart met een PanMER-traject (uitgevoerd door bureau Bosch&Van Rijn). In dit PlanMER-traject wordt vervolgonderzoek gedaan naar de zoekgebieden die in de eerste fase naar voren zijn gekomen. Dit onderzoek en goed overleg met betrokkenen moet uitwijzen welke locaties het meest geschikt zijn.

Eigen website

Er is besloten om voor het RES-proces een eigen website te ontwikkelen. Hierbij sluiten we aan bij de opzet vanuit het Nationaal Programma RES. Op https://www.energieregiomre.nl is alle actuele informatie over het RES-proces terug te vinden, en daar staan ook de bijeenkomsten die we de komende periode organiseren voor ambtenaren, bestuurders, raadsleden en stakeholders. Op woensdagavond 14 oktober 2020 organiseren we bijvoorbeeld een digitaal vragenuurtje voor raadsleden en inwoners.

Wil je informatie over het landelijke proces (en een eerste analyse van de 30 concept-RES’en), dan kun je terecht op www.regionale-energiestrategie.nl.

De concept-RES MRE bekijken? Klik hier