Mobiliteit

De nieuwe N69 is bijna open

Opening N69 2021

De Nieuwe N69 bij Valkenswaard is klaar, vanaf 18 oktober rijdt het verkeer er overheen. De nieuwe weg zorgt voor een enorme verbetering van de leefbaarheid en veiligheid in de dorpskernen en een betere bereikbaarheid in de regio. Op zaterdag 2 oktober was de nieuwe weg even open voor het publiek.


Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

N69 oktober 2021

Mooi om te weten, het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE), toen dan nog bestond, heeft aan de wieg van de nieuwe weg gestaan. Het SRE heeft toen samen met de provincie ervoor gezorgd dat de provincie de weg van het Rijk kon overnemen en zo de ontwikkeling van het project kon vormgeven. Een belangrijk onderdeel was een Brede Belangenbenadering, waarin met vele verschillende groeperingen samengewerkt werd om het leefbaarheidsprobleem integraal aan te pakken.

Uiteindelijk heeft dat niet alleen geresulteerd in het fietspad over het Oude Spoorbaantracé, maar ook in diverse gebiedsimpulsen en een weg die niet meer dwars door de kernen van Valkenswaard en Aalst gaat. Lees meer over de nieuwe N69 op www.GrenscorridorN69.nl


Twee keer bij een opening

Opening fietspad

Onze Pieter Goossens was zowel bij de opening van het fietspad (14 april 2016) als bij de publieksopening van de nieuwe N69 op 2 oktober 2021.