Energiestrategie

Omgevingswet en RES bij elkaar brengen

Mooi artikel over de masterclasses die we organiseerden over het samenhang tussen RES en Omgevingswet.

De doelen en afspraken uit de Regionale Energiestrategie (RES) worden straks verankerd in de instrumenten van de Omgevingswet, die in 2022 in werking treedt. De Metropoolregio Eindhoven organiseerde één inleidende en vier verdiepende masterclasses over hoe je je daar het best op voorbereidt.

Als procesregisseur Transitie Landelijk Gebied bij de Metropoolregio Eindhoven (MRE), heeft Pieter Goossens zowel te maken met de RES als met de Omgevingswet. Niet vreemd dus dat hij een van de organisatoren was van de masterclasses in de MRE over de relatie tussen deze onderwerpen. ‘Ons doel daarbij was tweeledig’, vertelt hij. ‘We merken dat er in veel gemeenten behoefte is aan kennis over de RES en de Omgevingswet en met name over hoe je die met elkaar verbindt. In kleinere gemeenten missen de mensen die hiermee bezig zijn, soms collega’s om mee te ‘sparren’. In grotere gemeenten blijken energieambtenaren en medewerkers die zich bezighouden met de Omgevingswet, elkaar lang niet altijd vanzelf te vinden. We wilden met de masterclasses dus enerzijds kennis overdragen en anderzijds de mensen uit deze twee werelden bij elkaar brengen.’

Lees het hele artikel.

Meer informatie:

Pieter Goossens
Pieter Goossens
Procesmanager 040-2594658 email hidden; JavaScript is required