Nieuwsbrief

Werkprogramma 2019

Het Werkprogramma 2019 gaat over het eerste jaar van het Samenwerkingsakkoord. Wat gaan we in 2019 doen om de doelen uit het Samenwerkingsakkoord te bereiken? En dan zowel op de vier thema's als op bestuurlijke samenwerking. Het Werkprogramma is daarom tegelijk met het Samenwerkingsakkoord vrijgegeven voor bespreking in de 21 gemeenteraden. De reactietermijn duurt ook tot 1 maart, en het is de planning dat het AB het Werkprogramma 2019 ook op 27 maart 2019 vaststelt.

20200617 afb bij Nb Wp2019