Nieuwsarchief

Masterclass over Mobiliteit

In 2021 zijn we gestart met een serie Masterclasses. De eerste was op vrijdag 21 mei met het thema De Regio als Samenhangend Geheel. De tweede was op 2 juni as. en ging over Mobiliteit. De spreker tijdens deze masterclass was Carlo van de Weijer.

Verkenning en kennisontwikkeling

Als regio Zuidoost-Brabant staan we bekend om onze kennisgedreven innovatieve high-tech maakindustrie. Door kennisdeling ontstaat een beter beeld op de opgaven die de komende jaren op ons als gemeenten en regio af komen. Daarvoor zal, in aanloop naar de doorontwikkeling van het nieuwe samenwerkingsakkoord in 2022, een serie masterclasses gehouden worden over opgaven, kansen en ontwikkelingen voor de 21 gemeenten en de regio in Zuidoost-Brabant.

Alle masterclasses worden opgenomen en zijn op een later moment terug te kijken. Zo zijn ze ook later nog een keer te gebruiken, bijvoorbeeld bij gesprekken over bovenlokale opgaven binnen uw eigen gemeente.

Mobiliteit is cruciaal voor onze regio

Uit onderzoek is gebleken dat de mens gebaat is bij ruim een uur mobiliteit per dag. Door de technische vooruitgang zijn we afgelopen jaren niet korter gaan reizen om ons doel te bereiken, maar zijn we vooral veel verder gelegen doelen gaan bereizen in dezelfde tijd. De actieradius van een gemiddeld mens is inmiddels gegroeid naar tientallen kilometers per dag en blijft maar stijgen. Ook als we nergens heen hoeven, neigen we graag een uur onderweg te zijn, zo blijkt uit de toegenomen behoefte aan het wandelen of fietsen als compensatie voor het gemiste woon-werkverkeer tijdens de coronacrisis. Mobiliteit is niet alleen een middel om van A naar B te reizen maar ook een doel op zich.

Maar al die mobiliteit heeft ook een keerzijde, denk aan files, geluidoverlast, horizonvervuiling door geparkeerde auto’s op straat en ongelukken.

Stoppen met mobiliteit is geen optie. Het mobiliteitsnetwerk is cruciaal voor de bereikbaarheid van onze regio en de werklocaties binnen onze regio, en beïnvloedt daarmee direct de economie in de regio en de welvaart van bedrijven en inwoners.

Verkenning en kennisontwikkeling

Als regio Zuidoost-Brabant staan we bekend als een door kennis en innovatie gedreven regio die het samen weten te maken. Door kennisdeling ontstaat een beter beeld op de opgaven die de komende jaren op ons als gemeenten en regio af komen. Daarvoor zal, in aanloop naar de doorontwikkeling van het nieuwe samenwerkingsakkoord in 2022, een serie masterclasses gehouden worden over opgaven, kansen en ontwikkelingen voor de 21 gemeenten en de regio in Zuidoost-Brabant. In totaal zijn in 2021 zes masterclasses gehouden. Lees meer over het hele programma van de masterclasses in 2021 op een speciale pagina op onze website.