Nieuwsbrief

Metropoolregio Eindhoven financiert uitvoeringsorganisatie Regio Deal Brainport Eindhoven

Bijdrage vanuit het Stimuleringsfonds

Om de uitvoering van Regio Deal goed te organiseren is een uitvoeringsorganisatie nodig. Het Rijk stelt 1,3 miljoen euro (1% van zijn toegezegde bijdrage) beschikbaar ter dekking van de kosten van de uitvoeringsorganisatie onder voorwaarde dat de regio daarvoor zelf (tenminste) 2,4 miljoen euro opbrengt (1% van de regionale cofinanciering). Daarop heeft op 12 november jl. het Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven besloten om in het Stimuleringsfonds van de Metropoolregio een subfonds in te richten voor de regionale bijdrage van 2,4 miljoen euro aan de uitvoeringskosten van de Regio Deal Brainport Eindhoven. Daarmee is voldaan aan de voorwaarde vanuit het Rijk en kan de uitvoeringsorganisatie aan het werk.

Regio Deal Brainport Eindhoven

In totaal wordt de komende vier jaar via de Regio Deal 130 miljoen door het kabinet en 240 miljoen door de regio zelf geïnvesteerd in het vestigingsklimaat van Brainport Eindhoven. Van de Rijksbijdrage is op 9 november 2018 25,4 miljoen toegekend. De start van de Regio Deal Brainport Eindhoven geeft ook een impuls aan de uitvoering van de bredere Brainport Nationale Actieagenda.

Met de toekenning van de eerste 25,4 miljoen kan de regio nu officieel van start met de Regio Deal Brainport. Een belangrijke mijlpaal voor de regio.

Raadsinformatiebrief

Lees hier de raadsinformatiebrief over de actuele ontwikkelingen rondom de Brainport Nationale Actieagenda en de Regio Deal.