Actueel

Begroting 2021

De conceptbegroting 2021 van de concernorganisatie Metropoolregio Eindhoven is op 12 maart 2020 naar de deelnemende gemeenten gestuurd. Naast de gebruikelijke zienswijze op de begroting wordt deze keer ook een zienswijze gevraagd op de inwonerbijdrage Brainport Development als gevolg van de nieuwe meerjarenfinancieringsovereenkomst 2021-2024.

De conceptbegroting 2021 van de concernorganisatie Metropoolregio Eindhoven is opgesteld volgens de uitgangspunten in de Kadernota Begroting 2021 en de afspraken met de gemeenschappelijke regelingen GGD, Veiligheidsregio en ODZOB.

De zienswijzeprocedure loopt tot 20 mei 2020. Vaststelling door het algemeen bestuur van de Metropoolregio Eindhoven vindt plaats op 1 juli 2020.

Afgelopen jaren hebben de vier gemeenschappelijke regelingen ter voorbereiding op de zienswijzen gezamenlijke informatiebijeenkomsten georganiseerd voor raads- en collegeleden. Helaas zijn deze bijeenkomsten dit jaar vanwege de Coronacrisis geannuleerd. De Metropoolregio Eindhoven zal de presentatie die op deze avonden gegeven zou worden op korte termijn ter informatie op de website zetten.