Actueel

Tweede tender Stimuleringsfonds levert 50 aanvragen op!

Het Stimuleringsfonds Metropoolregio Eindhoven is gericht op het ondersteunen van innovatieve samenwerkingsprojecten die bijdragen aan een sterkere economie in de regio Zuidoost-Brabant.

Aanvragen voor het Stimuleringsfonds kunnen twee keer per jaar worden ingediend via een zogenaamd tendersysteem. De tender sluit steeds op 1 april en 1 oktober. De oktober-tender 2019 heeft maar liefst 50 nieuwe aanvragen opgeleverd! Daaruit blijkt opnieuw dat aanvragers het Stimuleringsfonds goed weten te vinden.

Alle aanvragen zijn beoordeeld op volledigheid en waar nodig hebben aanvragers aanvullende vragen gekregen om hun aanvraag te completeren. Op dit moment worden de aanvragen inhoudelijk bekeken en gewogen op de criteria ‘Effectiviteit’, ‘Efficiency’, ‘Lange termijn impact & draagvlak’ en ‘Economisch toegevoegde waarde’. De Adviesgroep Stimuleringsfonds stelt op basis van deze afwegingen een advies op voor het Dagelijks Bestuur. Definitieve besluitvorming door het Dagelijks Bestuur is in januari 2020.

Zoals gebruikelijk zal de Adviesgroep Stimuleringsfonds het Dagelijks Bestuur voorstellen om dan ook met onmiddellijke ingang de nieuwe tender open te stellen. De sluitingsdatum van die nieuwe tender is 1 april 2020. Hebt u een nieuw innovatief samenwerkingsproject en denkt u voor ondersteuning in aanmerking te komen, kijk dan op www.metropoolregioeindhoven.nl/stimuleringsfonds of neem contact op met Maikel Denissen, procesmanager Investeringsfondsen, via m.denissen@metropoolregioeindhoven.nl of 040-2594598.

Wij raden u dringend aan een eventuele aanvraag altijd met ons voor te bespreken.