Nieuwsbrief

Streefbeeld door alle 21 gemeenteraden in de Metropoolregio Eindhoven vastgesteld

Het door het regionaal portefeuille-houdersoverleg Transitie Landelijk Gebied opgestelde regionale streefbeeld voor het landelijk gebied in de Metropoolregio Eindhoven is in februari 2020 naar alle gemeenteraden gestuurd.

Dit streefbeeld is nu door alle 21 gemeenteraden van de samenwerkende gemeenten vastgesteld.

Het streefbeeld dient voor elke gemeente als kompas in het landelijk gebied.

Het streefbeeld beschrijft het perspectief van ons landelijk gebied voor de 21 samenwerkende gemeenten. Daarnaast vormt dit streefbeeld ons handelings-perspectief en de agenda voor afstemming en samenwerking met medeoverheden en maatschappelijke partners. Het landelijk gebied draagt voor de Brainport aan twee zaken bij. Aan de versterking van het concurrerend vestigingsklimaat van en aan de leefbaarheid in onze regio als totaal. Het landelijk gebied is op zichzelf leefbaar, toekomst-bestendig en economisch vitaal.

Marinus Biemans: “De opgaven in het landelijk gebied overstijgt de gemeentegrenzen. Mooi dus dat we in dit streefbeeld de ambitie voor onze regio nu aan de hand van richtinggevende afspraken gezamenlijk gaan vormgeven.”

20201001 Afbeelding1 voor Nb PG

Anke van Extel – van Katwijk: “De 21 gemeenten gaan uitvoering geven aan de uitspraken zoals opgenomen in het streefbeeld, om zo weer een stap te zetten in het realiseren van de gewenste ontwikkelingen in ons landelijk gebied.”

Het hele Streefbeeld bekijken? Klik hier

20201001 Afbeelding3 bij Nb PG groot