Actueel

Metropoolconferentie 9 oktober: Mobiliteit

In een, tot tweemaal toe, uitpuilende vergaderzaal vertellen Antoinette Maas en Mathijs Kuijken als ware mobiliteitstandem namens het portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit over de kern van het werkprogramma 2020. De begrippen ‘samen’ en ‘slimme mobiliteit’ staan hierin centraal.

Het begrip ‘Samen’ vraagt dat gemeenten verder kijken dan het evidente lokale belang. Meewerken aan een snelfietspad voor bijna uitsluitend doorgaande fietsers zorgt, naast een bijdrage aan de regionale bereikbaarheid, voor minder sluipverkeer. We hebben elkaar hard nodig voor een toekomstbestendig regionaal mobiliteitssysteem, dat uitdaagt tot flexibel reisgedrag.

Het begrip “slimme mobiliteit’ waarin de regiogemeenten op dit moment investeren wordt toegelicht door Tim Daniëls van Brainport Smart Mobility en Yves Frère van Mobility Lab. Startende bedrijven kunnen hier in de regio de gelegenheid krijgen om prototypes in de praktijk te testen. Gemeenten worden opgeroepen om problemen in te brengen waar start-up’s hun tanden in kunnen zetten.

Hoopgevend zijn bijvoorbeeld ook recente ontwikkelingen waarbij werkgevers met regelingen en investeringen medewerkers tot flexibel reisgedrag verleiden. Het mobiliteitsvraagstuk kunnen we tenslotte alleen samen oplossen.

Klik hier voor de presentatie.

Mobiliteit website