Energiestrategie

Concept-RES 1.0: Samen stap voor stap over op duurzame energie in onze regio

Met veel genoegen presenteren wij u de concept Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 van de Metropoolregio Eindhoven. Met de concept-RES 1.0 zetten we een volgende stap in de energietransitie voor onze regio. Samen zetten we in op besparen én gaan we stap voor stap over op duurzame energie, opgewekt in onze eigen regio.

De komende maanden gebruiken we om zoveel mogelijk reacties op te halen op de concept RES 1.0 en deze nog verder te verbeteren. Deze wordt in de periode van april – juni voor reactie aan de volksvertegenwoordigers voorgelegd. Met afronding van de planMER-procedure en met alle beschikbare informatie en input kan de RES 1.0 vervolgens worden voltooid.

Bekijk de concept Regionale Energiestrategie 1.0 van de Metropoolregio Eindhoven.

Op 2 februari 2021 hebben we een informatiebrief gestuurd naar alle volksvertegenwoordigers betrokken bij de RES MRE: raadsleden, leden algemeen bestuur waterschappen en leden Provinciale Staten. Hierin wordt een toelichting gegeven op de procedure rondom de RES 1.0. Lees meer over deze informatiebrief.

Draag bij aan de RES

De komende jaren vullen we in meerdere ‘rondes’ de opgave steeds concreter in: het is een ‘ongoing’ proces. Voor nu nodigen wij u uit om de concept-RES 1.0 aandachtig door te lezen. En wilt u meedenken of een bijdrage leveren aan de volgende versie? Neem dan vooral contact met ons op.

Lees meer over de RES van onze regio op RES Metropoolregio Eindhoven, hier staat alle actuele informatie bij elkaar.