Actueel

Zeven miljoen euro voor betere voorzieningen in de hele regio.

Persbericht Brainport Development

Voor de ontwikkeling van de regio is het belangrijk te investeren in goede voorzieningen voor iedereen: een prettig woonklimaat voor alle 800.000 inwoners van onze regio. Om verbindingen tussen die inwoners te versterken en meer mensen mee te laten doen stelt Brainport Development via een financieringsregeling zeven miljoen euro aan Rijksbijdrage beschikbaar.

Paul van Nunen, directeur Brainport Development: “De Regiodeal is niet alleen bedoeld voor innovatie, maar ook als ondersteuning voor voorzieningen in de hele regio. Daarom hebben we in de Regiodeal deze financieringsregeling vormgegeven. Ik vind het een prachtig resultaat dat we met de subregio’s een gezamenlijke lijst met projecten hebben kunnen opstellen om belangrijke voorzieningen in de hele regio te ondersteunen.”

Projecten

De ingediende projecten richten zich op verschillende onderdelen van het voorzieningenpakket van de regio. Zo zijn er projecten die zich richten op cultuur en cultuurhistorie, maar ook andere voor natuur- en sportvoorzieningen. “De subregio’s weten als allerbeste waar behoefte aan is. Dat zie je weerspiegeld in de breedte van de projecten,” zegt Van Nunen. De ingediende projecten moesten minimaal vijftig procent cofinanciering hebben om in aanmerking te komen voor deze financieringsregeling, een eis van de Regio Deal.

Elka Vuteva van Natuurgrenspark De Groote Heide is blij met de toegekende financiering. “Wij zien de subsidie als een bevestiging dat we als Natuurgrenspark De Groote Heide, samen met onze partners, klaar zijn voor de volgende stap. Op deze manier leveren we een bijdrage aan de ontwikkeling van de Brainportregio en het optimaal inzetten van de kracht van het gebied voor inwoners én bezoekers. Daar zijn we trots op."

De Kunst- en cultuurroute is een ander voorbeeld van een project dat financiële ondersteuning krijgt. Daan de Kort, wethouder Veldhoven: “Een bloeiende economie staat niet op zichzelf. Kunst en cultuur zijn een belangrijk onderdeel van een goed vestigingsklimaat. Ik ben daarom ook trots op deze kunst- en cultuurroute, waarmee we een sterkere verbinding kunnen maken tussen stad en land. Elke plek in onze regio heeft zijn eigen identiteit die tot leven komt in het gevarieerde aanbod.

Fijn dat de Regio Deal dit mogelijk heeft gemaakt!”

Project Regio(‘s)
Samenwerking tussen instellingen voor podiumkunsten Eindhoven, Helmond, Valkenswaard, Bergeijk en Veldhoven
Bibliotheken van de toekomst gehele regio
Kasteel Gemert Gemert-Bakel
Sport- en beleefcampus De Braak Helmond
Vincentre Nuenen
Kunst- en cultuurroute Veldhoven, Best, Oirschot, Eindhoven, Waalre, Geldrop-Mierlo, Son en Breugel
Cartierheide Bladel, Eersel
Theater de Kattendans Bergeijk
Atletiek in de volle breedte Reusel-De Mierden
Natuurgrenspark De Groote Heide Heeze-Leende, Cranendonck
Sport & Vitaliteit Heeze-Leende, Cranendonck en Valkenswaard

Regio Deal

De Regio Deal Brainport Eindhoven fungeert met een financiële impuls van 370 miljoen euro als vliegwiel voor de langjarige samenwerking tussen Rijk en regio in het kader van de Brainport Nationale Actieagenda (BNA). Met de BNA zetten Rijk en regio samen in op het versterken van de economische kracht van de regio. Ze richten zich op het aanpakken van knelpunten (tekort aan talent en achterblijvend vestigingsklimaat) en benutten van kansen (kennis, innovatie & ondernemen, digitalisering en maatschappelijke innovaties).

Noot voor de redactie

Voor vragen kunt u contact opnemen met Didier Barrois via d.barrois@brainportdevelopment.nl