Subsidie

Stimuleringsfonds blijft vruchten afwerpen ondanks Coronacrisis

De coronacrisis zet ons land (wederom) in een lagere versnelling. Dit lijkt nu ook een, weliswaar beperkte, invloed te hebben op het aantal indieningen bij de laatste tender van het Stimuleringsfonds. Tegelijk is in de afgelopen maanden de nodige media-aandacht geweest voor organisaties die gesteund zijn door het Stimuleringsfonds en die nog altijd hard aan de weg timmeren.

In de media

We kwamen het Stimuleringsfonds de laatste maanden weer geregeld tegen in de pers. Een kleine greep uit de berichtgeving:

De bedrijven Tusti en Plasmacure kunnen hun ontwikkelingen, die in de early-phase werden ondersteund door het Stimuleringsfonds, doorzetten dankzij een Europese miljoenensubsidie van de European Innovation Council.

Daarnaast wist Peelpioneers, die door het Stimuleringsfonds ondersteund is met een aanjaagbijdrage voor het ontwikkelen van hun oplossing op pilotschaal, een vervolgfinanciering van 10 miljoen euro op te halen voor het realiseren van een nieuwe fabriek voor het recyclen van sinaasappelschillen.

Ook de recente toekenningen van Stimuleringsfondsbijdragen van afgelopen zomer wisten de media te halen. Zo kreeg de uitreiking van een Stimuleringsfondscheque aan Tegema en EFFECT Phototonics, voor de ontwikkeling van een modulair productieplatform voor fotonica, onder andere aandacht op nu.nl.

Oktobertender: 39 aanvragen

In afgelopen maanden viel al op dat een vrij groot aantal projecten vertraging opliep door toedoen van Corona. En subsidie-intermediairs gaven aan dat bedrijven twijfelen of het nu de juiste tijd is om een innovatief samenwerkingsproject op te starten. Mogelijk ligt dit ook ten grondslag aan het lagere aantal aanvragen voor de tweede tender van 2020. Voor de tweede tender van 2020 die op 1 oktober jl. sloot, hebben wij 39 aanvragen ontvangen. Hoewel dit historisch gezien nog altijd een mooie ‘oogst’ is, ligt dit aantal wel iets onder het gemiddelde. Ter vergelijk: voor de afgelopen april-tender van het Stimuleringsfonds zijn 47 aanvragen ingediend. Dit aantal was vergelijkbaar met voorgaande tenders uit 2019.

Gelukkig vormen de 39 aanvragen ook goed nieuws: er worden ook nu nog steeds innovatieve samenwerkingen in de regio opgezet, en betreffende partijen weten nog altijd het Stimuleringsfonds goed te vinden.

Meer weten?

De sluitingsdatum van de volgende tender van het Stimuleringsfonds is voorjaar 2021, waarschijnlijk 1 april 2021. Voor meer informatie over het Stimuleringsfonds en om van gedachten te wisselen over een nieuw project of over een mogelijke aanvraag, kunt u altijd contact opnemen met Tom van Tilborg, procesmanager investeringsfondsen tel: 040 2594596 of t.vantilborg@metropoolregioeindhoven.nl.