Actueel

Verbreding aanpak verkeersveiligheid met risicoanalyse

Het gaat niet goed met de verkeersveiligheid in Nederland. Na jaren van een gestaag dalend aantal verkeersslachtoffers, stijgt het aantal nu weer. De hoogste tijd om de aanpak van de verkeersonveiligheid te intensiveren, en dat begint met een goede analyse.

Traditioneel kijken we voor het verkeersveiligheidsbeleid naar ongevallen- en slachtofferstatistieken. Van waar en op welke wijze ongevallen gebeuren, leren we hoe we ongevallen in de toekomst kunnen voorkomen. Maar eigenlijk willen we niet leren van ongevallen, dus pas na het ongeval, want we willen ze juist voorkomen.

Er zijn steeds meer databronnen beschikbaar en het combineren daarvan gaat ook steeds beter. Dat maakt, in combinatie met de nog steeds beschikbare ongevallengegevens, een preventieve, ‘risicogestuurde’ aanpak mogelijk.

Deze aanpak zou effectiever moeten zijn dan de traditionele, reactieve aanpak. Het nieuwe Brabants verkeersveiligheidsplan, dat begin 2020 namens de regio is ondertekend door de regionale verkeersveiligheidsambassadeur, gaat dan ook uit van deze risicogestuurde aanpak.

Regionaal samenwerkingsprogramma

Op dit moment wordt in samenwerking met alle gemeenten gewerkt aan een lokale en een regionale risicoanalyse verkeersveiligheid. Deze analyses zijn de basis voor een regionaal samenwerkingsprogramma verkeersveiligheid, dat later dit jaar gereed is.