Actueel

Programma 'Bestemming: Den Haag'

Werk je in de Brainport regio en ben je vanuit jouw functie verantwoordelijk voor onderhouden van externe contacten over beleidsontwikkelingen? Dan is het programma ‘Bestemming: Den Haag’ exclusief toegankelijk voor jou! In vijf inspirerende sessies geven bijzondere gastsprekers een inzicht in telkens een ander aspect van de Haagse politiek-bestuurlijke arena. Zo krijg je een unieke inkijk in diverse instituten variërend van de Tweede Kamer en ministeries tot overheidsadviesorganen. Onderdeel van het programma is het bewust werken aan jouw eigen netwerk en alle deelnemers worden hierin begeleid door een ervaren adviseur van Public Matters.

Het doel van het programma is tweeledig: 1) het versterken van jouw netwerk en -vaardigheden. En 2) het vergroten van kennis en inzicht over de werking van ‘Haagse organisaties’ en hoe jouw organisatie daar beter gebruik van kan maken. Het programma is een vervolg op een succesvolle pilot van de gemeente Eindhoven en is ontwikkeld in samenwerking met adviesbureau Public Matters.

Wil je participeren in dit exclusieve programma dan kun je je vanaf 20 oktober aanmelden door jouw CV en een korte motivatie (max 200 woorden) te mailen naar BestemmingDH@publicmatters.nl

Van deelnemers wordt verwacht dat zij:

 • werkzaam zijn bij één van de partners van Brainport Development en actief in een functie waarin men met regelmaat met externe stakeholders contact heeft.
 • Deelnemen aan sessies die plaatsvinden op diverse locaties waaronder de regio Den Haag. De sessie worden op een woensdag georganiseerd en starten om 16.00 tot 21.00.
 • De kosten bedragen €3.400 per persoon. Inbegrepen zijn kosten voor sprekers, locaties, coachingsgesprekken door Public Matters en maaltijden.

De selectie van kandidaten wordt verricht door Public Matters. Deelnemers worden hier telefonisch over geïnformeerd. De inschrijving sluit op 5 december 2019.

Voor vragen kunnen jullie contact opnemen met Sophie van Hof (Gemeente Eindhoven), Iris Smolders (Gemeente Eindhoven), Pieter Walraven (Public Matters).

Programma Bestemming: Den Haag

Sessies en thema’s

Inhoud en gastsprekers

Sessie I

Aftrap programma Bestemming: Den Haag

 • Wat is het belang van Eindhovense ambassadeurs in politiek-bestuurlijk Den Haag?
 • Brainport Eindhoven en de agenda voor deze kabinetsperiode.
 • Netwerken en beïnvloeden: hoe werkt dat en wat is de rol hiervan in Den Haag?
 • Leerdoelen.

Burgemeester Eindhoven, vertegenwoordigers public affairs Brainport Development, Public Matters

Sessie II

Ministeries en adviesraden

 • Reflectie op het werk en rol die ambtenaren (directeuren, raadadviseur, etc.) spelen in het besluitvormingsproces.
 • De invloed van de regio op nationaal beleid, op welke dossiers spelen of kunnen de regio’s een rol spelen.
 • Adviesraden, functie, meerwaarde, samenstelling en (in)formele rol in het Haagse proces.
 • De invloed van adviesraden op beleid.
 • De invloed van de regio op adviesraden.

Topambtenaar ministerie (voorkeur EZK of I&W), Politiek adviseur van een minister, vertegenwoordiger van adviesraad (Rli, PBL, SCP)

Sessie III

Politiek dynamiek

 • Toelichting op eigen portefeuilles, functies, rollen en werkwijze van het Kamerlidmaatschap.
 • Relatie en ervaring met betrekking tot netwerken en contacten in provincie Brabant en de invloed hiervan in Den Haag.
 • Rol van economische regio’s op de formele en informele netwerken binnen politieke partij

Meerdere Kamerleden (diverse politieke partijen).

Sessie IV

Maatschappelijk middenveld

 • Interne verhouding VNO-NCW en MKB NL en positie en rol in de sociaal economische ‘polder’.
 • Werkwijze en vormgeving beleidsagenda brancheorganisaties.
 • Positie in Den Haag en Brussel en algemene lobby aanpak vertegenwoordigers van werkgevers.
 • Rol en belang van de media in politiek en bestuurlijke besluitvorming - framing en politieke positionering via de media.

Vertegenwoordigers van BZW, VNO-NCW en MKB-NL. Parlementaire journalist van RTL of NOS.

Sessie V

Presentatie netwerkplan en wrap up

 • Lessons learned zowel qua persoonlijke ontwikkeling, kennis en netwerk.
 • Kansen voor Brainport Development gemeente Eindhoven en wat brengen deelnemers gemeente?

Deelnemers delen uitkomsten ontwikkeltraject aan elkaar en met de sprekers die hebben deelgenomen aan sessie I.

foto Ton