Energiestrategie

Publieksversie RES 1.0

De RES 1.0 is een uitgebreid en gedetailleerd stuk geworden met veel bijlagen. Dat hoort ook bij zo een belangrijk plan. Maar wilt u snel de hoofdlijnen weten en een samenvatting lezen van de belangrijks thema’s? Dan kunt u de publieksversie bekijken.

Samen gaan we stap voor stap over op duurzame energie, die we opwekken in onze regio. Hoe gaan we in Zuidoost Brabant meer energie besparen? Hoe kunnen we gaan profiteren van duurzame warmte? Welke afspraken maken we in onze regio over de komst van windmolens en zonnepanelen? En waar komen die? Antwoord op deze vragen staat in de regionale energiestrategie: de RES 1.0 van de Metropoolregio Eindhoven.

In de publieksversie van de RES 1.0 kunt u een samenvatting lezen van de belangrijkste RES thema’s. Link naar de publieksversie van de RES 1.0 op de eigen website.

Lees de volledige RES 1.0 en alle bijlagen op de eigen website.