Nieuwsbrief

Transitie Landelijk Gebied: aan de slag!

Onze regio is een economische topregio met een heel bijzonder economische profiel. Om de regio verder te ontwikkelen is een sterk en vitaal landelijk gebied noodzakelijk. We hebben alles in de regio, natuur – cultuur, drukte – rust, high tech - maakindustrie en het ook nog dicht bij elkaar. Om dit te verbeteren is de opgave Transitie Landelijk Gebied geformuleerd. Een opgave waarbij het landelijk gebied versterkt wordt met een balans tussen economie, ecologie en leefbaarheid. En waarbij gewerkt wordt aan de samenhang tussen landelijk gebied en stedelijk gebied.

De komende maanden gaan de wethouders, ambtenaren en maatschappelijke partijen met elkaar het programma dat we gaan realiseren verder concretiseren. Ondertussen wordt gewerkt aan de opgaven die al helder zijn, zoals de warme sanering varkenshouderij. Met deze opgave gaan Anke van Extel (voorzitter, gemeente Gemert-Bakel) en Marinus Biemans (vicevoorzitter, gemeente Deurne), de regionale kartrekkers voor Transitie Landelijk Gebied, aan de slag.

Rondje

Er zijn veel ontwikkelingen in het landelijk gebied. De kunst is om díe dingen samen op te pakken die in het licht van onze regionale ambitie voor álle 21 gemeenten tot een meerwaarde leiden. Daarom maken Chantal van den Eijnden en Pieter Goossens op dit moment namens het team Transitie Landelijk Gebied van de Metropoolregio Eindhoven een rondje langs alle individuele portefeuillehouders. De gesprekken gaan onder meer over hoe de transitie landelijke gebied leeft in de gemeenten, ontwikkelingen en activiteiten, het belang van de regionale opgave en wat er nodig is op regionale schaal. Zo krijgen we een goed beeld van wat er in de 21 gemeenten speelt.

Kennismaken en kennisdelen

Wat uit al die losse gesprekken komt, gaan we met elkaar delen tijdens het eerste portefeuillehoudersoverleg Transitie Landelijk Gebied op maandagmiddag 5 november 2018. Dan gaan we in ieder geval kennismaken met elkaar en praten over de regionale opgave.

In 2019 zullen we een paar keer met alle 21 portefeuillehouders bij elkaar komen. Altijd op een relevante locatie, met een duidelijk doel, en een duidelijke agenda en in een interactieve setting.

Overigens gaan we overlegstructuren stroomlijnen en bestuurlijke drukte zo veel mogelijk voorkomen.

Taskforce

Daarnaast is de Taskforce Transitie Landelijk Gebied weer bij elkaar geweest omdat naar verwachting begin 2019 een Rijksregeling start die in verschillende tranches de beschikbare € 200 miljoen voor de warme sanering varkenshouderij gaat verdelen.