Gulbergen fietsers 1440x480

Landgoed Gulbergen

Het landgoed Gulbergen is de voormalige vuilnisstortplaats op de grens van Nuenen c.a. en Geldrop-Mierlo. Essent Milieu (nu Attero) is sinds 2003 beheerder en vergunninghouder van de stortplaats. SRE (nu Metropoolregio) was voor een deel eigenaar van de ondergrond van het Landgoed (ruim 350 ha). In 2003 is een groot deel van het landgoed (301 ha) in erfpacht gegeven aan Attero.

Op 21 december 2020 is de eigendom weer volledig in handen gekomen van de MRE. Dat betekent dat de MRE nu voor de opgave staat om het gebied te gaan ontwikkelen. Het afgelopen jaar zijn we al in overleg gegaan met de beide grondgebied gemeenten Nuenen en Geldrop-Mierlo. Samen met de provincie is er gekeken wat de planologische kaders en randvoorwaarden voor een nieuwe ontwikkeling binnen dit gebied zouden moeten zijn. Denkrichting is een ontwikkeling met hoofdzakelijk recreatief karakter, in een landschappelijke omgeving, en waarin de natuurdoelstellingen tot hun recht kunnen komen.

Lees meer over het Landgoed Gulbergen op de eigen website.

Meer informatie:

Ans Leloux
Ans Leloux
Projectleider Landgoed Gulbergen 040 2594611 email hidden; JavaScript is required