Nieuwsbrief

Regio betrokken bij hoofdlijnenakkoord warme sanering varkenshouderij

Het kabinet reserveert 120 miljoen voor de sanering en bedrijfsbeëindiging van locaties of bedrijven die willen stoppen en het opkopen en uit de markt halen van varkensrechten. Voor de ontwikkeling van en investeringen in nieuwe stalsystemen is in totaal 60 miljoen beschikbaar (€ 40 miljoen voor de varkenshouderij,€15 miljoen voor de pluimveehouderij en €5 miljoen voor de melkgeitenhouderij). Lees meer hierover in de brief aan de Tweede Kamer.