Regio betrokken bij hoofdlijnenakkoord warme sanering varkenshouderij

Op 7 juli jl. heeft minister Schouten in een brief aan de Tweede Kamer de hoofdlijnen geschetst van het akkoord wat ze heeft gesloten met de ketenpartijen, regionale overheden en VNG in het kader van de warme sanering van de varkenshouderij. Het kabinet heeft in het regeerakkoord 200 miljoen euro opgenomen voor de warme sanering met als doel het verbeteren van de leefomgeving in veedichte gebieden. In het hoofdlijnenakkoord staat aangegeven hoe deze middelen worden ingezet. De minister ziet Noord-Brabant als een belangrijk doelgebied.

plaatje varkensHet kabinet reserveert 120 miljoen voor de sanering en bedrijfsbeëindiging van locaties of bedrijven die willen stoppen en het opkopen en uit de markt halen van varkensrechten. Voor de ontwikkeling van en investeringen in nieuwe stalsystemen is in totaal 60 miljoen beschikbaar (€ 40 miljoen voor de varkenshouderij, € 15 miljoen voor de pluimveehouderij en € 5 miljoen voor de melkgeitenhouderij). Lees meer hierover in de brief aan de Tweede Kamer

 

Taskforce Transitie landelijk gebied

In de afgelopen maanden heeft de minister overleg gevoerd met de sector en met vertegenwoordigers van provincie en VNG. Vanuit Brabant hebben gedeputeerde Anne-Marie Spierings en -namens de VNG- wethouder Anke van Extel van Gemert-Bakel aan dit overleg deelgenomen.  Beide bestuurders zijn lid van de Taskforce transitie landelijk gebied van de Metropoolregio Eindhoven. De door de Taskforce ontwikkelde visie op de regionale aanpak van de warme sanering van de varkenshouderij is ingebracht in het overleg met de minister. De kern van dit advies is dat provincie en gemeenten een proactieve rol spelen om bedrijven aan te dragen die in aanmerking kunnen komen voor de regelingen en deze bedrijven te ondersteunen met hiervoor benodigde expertise. 

Vervolg

Het hoofdlijnenakkoord wordt in het najaar verder geconcretiseerd. De regelingen en de deelname criteria worden dan verder uitgewerkt. Regio en provincie worden hier nadrukkelijk bij betrokken. Verwacht word dat in de eerste helft van 2019 de regelingen worden gepubliceerd.

Meer informatie

Voor meer informatie over de Taskforce kunt u contact opnemen met Chantal van den Eijnden, email: ... of telefoon 040 259 46 82. 

Naar overzicht

Reageer op dit artikel

velden met een * zijn verplicht
 

Delen

FacebookTwitterLinkedIn