Energiestrategie

Online sessie over waterstof: woensdag 16 december 19.30 – 21.30 uur

De Regionale Structuur Warmte (onderdeel van de Regionale Energie Strategie) van de Metropoolregio Eindhoven onderzoekt de verschillende alternatieven van aardgas. In 2050 moet de gebouwde omgeving aardgasvrij zijn. Waterstof kan één van de warmtevoorzieningen zijn.

In deze online sessie willen we jullie laten zien wat de mogelijkheden zijn van waterstof maar ook wat (momenteel) niet kan. In de Regionale Structuur Warmte willen we een realistische ambitie en potentie schrijven van de verschillende bronnen. Deze sessie zal bijdragen aan een onderbouwde beschrijving van waterstof. Het is geen politieke presentatie of discussie maar een neutrale presentatie. Om de realiteit en de potentie op een neutrale manier te schetsen worden 2 experts uitgenodigd:

Edwin Tazelaar is in 1993 bij KEMA gestart met onderzoek aan waterstofsystemen. In 2013 is hij gepromoveerd op energiemanagement op van waterstof gebaseerde energiesystemen. Als auteur van de twee hoofdstukken over waterstof en gasdistributie heeft hij mogen meewerken aan het boek “Duurzame energietechniek”, 5e druk, Boom uitgevers. Er staan tevens 12 waterstof gerelateerde wetenschappelijke publicaties op zijn naam. Daarnaast heeft hij bijdragen aan een NEN werkgroep over waterstof in binnenruimten, en is hij docent in de post-HBO Cursus Waterstof van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Paul Bombeld is hoofdredacteur van Waterstof Magazine en geeft lezingen over actuele ontwikkelingen binnen de (internationale) waterstofeconomie. Paul kent de toepassingsmogelijkheden van waterstof binnen de bebouwde omgeving, mobiliteit en bedrijfsprocessen. Voor Waterstof Magazine schrijft hij dagelijks over de opwek van waterstof, waterstoftransport en waterstof gebruik. Waterstof Magazine bereikt via de website, de nieuwsbrief en social media wekelijks tienduizenden volgers op vijf continenten.

Programma

Woensdag 16 december van 19.30 tot 21.30 uur

  • Aanleiding: Wat maakt waterstof relevant in een duurzaam energiesysteem?
  • Voor welke woningcategorie kan waterstof interessant zijn als vervanging van aardgas
  • Waterstof in een woning: Wat is nodig?
  • Wat kan vandaag? Wat kan in de toekomst ?
  • Verwachte concurrentie met andere sectoren (mobiliteit / industrie)
  • Hoe zit het met veiligheid?
  • Concrete voorbeelden van projecten
  • Ruimte voor vragen en discussie

Aanmelden

U kunt zich onder vermelding van ‘online sessie waterstof’ aanmelden voor deze sessie via energie@metropoolregioeindhoven.nl. Na aanmelding ontvangt u ruim op tijd de link om in te loggen in deze online sessie.

Meer informatie over de regionale energiestrategie: www.energieregiomre.nl.